Solidar Śląsko Dąbrow

Stałe umowy na lotnisku

Dzięki staraniom zakładowej Solidarności 41 pracownikom portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach przekształcono umowy na czas określony na bezterminowe. Kolejna grupa nowe kontrakty otrzyma jesienią. Chodzi o pracowników spółki GTL Lot zajmującej się obsługą naziemną pyrzowickiego lotniska. – Znaczna część tych pracowników jest zatrudniona na podstawie umów na czas określony. Często obejmują one okres nawet kilku lat. Po ich wygaśnięciu taki pracownik zostaje z niczym. Ciężko w takiej sytuacji mówić o jakiejkolwiek stabilizacji życiowej. Zwróciliśmy na to uwagę zarządowi, a ten przychylił się do naszych argumentów. Nowe umowy są już gotowe, pracownicy odbierają je w kadrach – mówi Paweł Gałka, przewodniczący NSZZ Solidarność w pyrzowickim porcie lotniczym.

Związkowcy wspólnie z pracodawcą opracowali system, według którego umowy kolejnych grup pracowników będą przekształcane z okresowych na umowy na stałe. W pierwszej transzy nowe kontrakty otrzymają pracownicy, którym dotychczasowe umowy kończą się jeszcze w tym roku. – Głównym kryterium będzie jakość pracy, ale pracodawca będzie również brał pod uwagę sytuację życiową danego pracownika, na przykład to, czy posiada on dzieci – tłumaczy szef zakładowej „S”.

Jak podkreśla, porozumienie cieszy tym bardziej, że dzisiaj trend na rynku pracy jest odwrotny. Przy wysokim poziomie bezrobocia pracodawcy niechętnie zatrudniają pracowników na stałe, oferując im w zamian kontrakty terminowe, umowy zlecenia czy też umowy o dzieło. – Argumentowaliśmy podczas rozmów z pracodawcą, że umowa o pracę na czas nieokreślony jest formą docenienia pracownika. Poczucie stabilności zatrudnienia wpływa również na to, że ludzie lepiej pracują, czują się bardziej związani z firmą, a trzeba pamiętać, że my odpowiadamy za bezpieczeństwo pasażerów – zaznacza Paweł Gałka.

Port lotniczy Katowice w Pyrzowicach w pierwszym półroczu tego roku odprawił ponad 1,1 mln pasażerów. Pod koniec roku liczba odprawionych podróżnych ma wynieść nawet 2,8 mln. Spółka GTL Lot zatrudnia w Pyrzowicach ok. 400 osób.
 

Dodaj komentarz