Solidar Śląsko Dąbrow

Spór zbiorowy w Orlen Południe

W zakładach Orlen Południe w Trzebini i Jedliczach trwa spór zbiorowy z pracodawcą. Pomimo że związkowcy wypracowali z zarządem spółki kompromisowe rozwiązanie dotyczące podwyżki płac zasadniczych, to kwestią sporną jest zaproponowany przez pracodawcę sposób jej podziału. 
 
Decyzję o wszczęciu sporu zbiorowego związki zawodowe podjęły 31 marca po kolejnym już fiasku negocjacji płacowych z zarządem. Ale zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych jego rozpoczęcie nastąpiło 13 marca, czyli w dniu, w którym związkowcy przedstawili pracodawcy swoje żądania. 
 
Organizacje związkowe ze spółki Orlen Południe domagają się 300 zł brutto podwyżki płac zasadniczych dla wszystkich pracowników oraz premii świątecznych na Wielkanoc i na Boże Narodzenie, każda w wysokości 1700 zł brutto. 31 marca podczas kolejnych negocjacji płacowych związkowcy poszli na kompromis i obniżyli swoje żądania. – Pracodawca zgodził się na podwyżki w wysokości 250 zł brutto. Premię na Wielkanoc obniżyliśmy z 1700 do 1300 zł. Uzgodniliśmy też, że bożonarodzeniowy bonus będzie wynosił 1000 zł, ale z możliwością renegocjacji tej kwoty w przypadku dobrych wyników spółki. Jednak dla nas nie do przyjęcia jest zaproponowany przez zarząd sposób podziału podwyżki. Z kwoty 250 zł brutto każdy pracownicy mieli dostać obligatoryjnie tylko 80 zł brutto. Pracodawca zastrzegł, że decyzje o podziale reszty pieniędzy będą podejmowane przez kadrę kierowniczą indywidualnie w stosunku do każdego pracownika. To może oznaczać, że część ludzi nie dostanie nic ponad obligatoryjne 80 zł brutto. Nie mogliśmy się na to zgodzić – podkreśla Zbigniew Mentel, przewodniczący zakładowej Solidarności.
 
Jak zaznacza, zaufanie pracowników do kadry kierowniczej jest niskie, czemu dali wyraz w sondażu przeprowadzonym w zeszłym roku na zlecenie pracodawcy. – Podczas realizowanej w ostatnich latach restrukturyzacji naszych zakładów wiele osób straciło pracę. Od tamtej pory załoga pracuje w okrojonym składzie za te same pieniądze. Spora część ludzi uważa, że na procesie restrukturyzacji zyskała tylko kadra kierownicza, bo jej zarobki znacznie wtedy wzrosły. Obawiamy się, że teraz podwyżki też mogą być podzielone niesprawiedliwie i znów kierownicy oraz dyrektorzy zyskają kosztem zwykłych pracowników – dodaje przewodniczący.     
Spółka Orlen Południe w zakładach w Trzebini i Jedliczach zatrudnia około 630 pracowników. Przedsiębiorstwo produkuje biopaliwa, biokomponenty, rozpuszczalniki i parafiny.
 
bea
źródło foto:commons.wikimedia.org/Paweł Pawłowski CC BY-SA 3.0
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.