Solidar Śląsko Dąbrow

Połączenie PGG i KHW stało się faktem

1 kwietnia w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej podpisano akt notarialny dotyczący przejęcia majątku Katowickiego Holdingu Węglowego przez Polską Grupę Górniczą. Tym samym zakończył się proces łączenia obu spółek. 
 
– Powstała największa spółka górnicza w Europie zatrudniająca ponad 43 tys. pracowników. Najbliższe miesiące pokażą, jak ten nowy podmiot będzie funkcjonował i czy ma on szanse powodzenia. Jako związki zawodowe będziemy bacznie obserwować działania zarządu i pilnować, aby pracownicy nie ponieśli żadnej szkody – mówi Bogusław Hutek, przewodniczący Solidarności w PGG. 
 
Włączenie KHW do PGG było możliwe dzięki porozumieniu podpisanemu 1 marca przez zarządy obu spółek i związki zawodowe działające w holdingu. – Rozmowy były bardzo trudne, a porozumienie mogło być lepsze, gdyby część związków zawodowych nie podpisała tego dokumentu przed zakończeniem negocjacji. Wszyscy jednak mamy nadzieje, że nowa, powiększona PGG będzie działać jak najlepiej, dając stabilne miejsca pracy. Zarówno zarząd, jak i związki zawodowe czeka teraz wiele pracy związanej z przystosowaniem kopalń KHW do nowych realiów – podkreśla Piotr Bienek, wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność w KHW. 
 
W wyniku połączenia spółek węglowych do struktur Polskiej Grupy Górniczej trafiły kopalnie Mysłowice-Wesoła, Murcki-Staszic, część kopalni Wieczorek, Ruch Wujek i Ruch Śląsk oraz część administracyjna KHW (biura zarządu oraz Śląskie Centrum Usług Wspólnych). PGG przejęła również zobowiązania finansowe KHW oraz cześć umów handlowych. Poza PGG pozostały spółki zależne KWH: Katowicki Węgiel oraz Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa.
 
31 marca, dzień przed spisaniem aktu notarialnego finalizującego fuzję spółek węglowych podpisano umowę inwestycyjną pomiędzy PGG oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Energa Kogeneracja, Enea, PGNiG Termika, Węglokoks, TF Silesia i Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN. Dokument ten zakłada dokapitalizowanie Polskiej Grupy Górniczej w trzech etapach na łączną kwotę 1 mld zł. 
 
łk
źródło foto:materiały prasowe PGG
 
 

Dodaj komentarz