Solidar Śląsko Dąbrow

W maju wyższe wypłaty w AMP

Do 10 maja obok wynagrodzenia za kwiecień na konta pracowników ArcelorMittal Poland wpłynie dodatkowo 1040 zł brutto. Na tę kwotę składa się nagroda za wynik EBITDA za pierwszy kwartał tego roku oraz tzw. Mały Hutnik, czyli nagroda z okazji branżowego święta.

Wypłata nagrody za osiągnięcie wyniku EBITDA, czyli zysku operacyjnego założonego w biznesplanie spółki, była przedmiotem negocjacji płacowych między stroną związkową i reprezentantami zarządu koncernu. Zakończyły się one na początku lutego tego roku podpisaniem porozumienia. – Kilka dni temu pracodawca poinformował, że wynik EBITDA za pierwsze trzy miesiące tego roku jest wyższy niż zakładano, w związku z czym wypłacona zostanie nagroda wynosząca 440 zł – mówi Mirosław Nowak, przewodniczący „Solidarności” w dąbrowskim oddziale koncernu. Zgodnie z zapisami porozumienia płacowego na 2024 rok, nagrodę za osiągnięcie wyniku EBITDA pracownicy koncernu będą mogli otrzymać także po sześciu, a następnie po dziesięciu miesiącach roku.

Z kolei tzw. Mały Hutnik, czyli nagroda wypłacana z okazji branżowego święta, została zagwarantowana w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. – Jak wynika z zapisów ZUZP, Mały Hutnik ma stanowić 6 proc. średniej płacy w koncernie w pierwszym kwartale danego roku. W tym roku jest to 600 zł brutto – mówi szef „S” w dąbrowskim AMP.

Mirosław Nowak podkreśla, że dobre warunki pracy i płacy w AMP to efekt wysokiego poziomu dialogu społecznego i systematycznych negocjacji związkowców z pracodawcą. – Od wielu lat staramy się, żeby miejsca pracy w AMP i spółkach zależnych były coraz lepsze. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby firma nie przynosiła odpowiednich zysków. Boimy się, że już wkrótce może się okazać, że to wszystko, co przez te lata wypracowaliśmy, pójdzie na marne. Unijna polityka klimatyczna wypycha przemysł hutniczy z Europy. Jeśli nie zatrzymamy Zielonego Ładu, hutnictwo w Europie stanie się nieopłacalne i stracimy tysiące dobrych miejsc pracy generowanych przez tę branżę – dodaje przewodniczący „Solidarności” w dąbrowskim oddziale Arcelor Mittal Poland.

AMP jest największym producentem stali w Polsce. Wraz ze spółkami zależnymi firma zatrudnia ponad 9 tys. pracowników. W Polsce hutnictwo i jego otoczenie to w sumie ok. 120 tys. miejsc pracy.

aga
źródło foto: MOZ NSZZ „Solidarność” w AMP/Jacek Zommer