Solidar Śląsko Dąbrow

Praca nie jest wyłączona z przestrzeni wiary

1 maja Kościół katolicki obchodzi wspomnienie św. Józefa Robotnika. Święto zostało ustanowione w 1955 roku przez papieża Piusa XII i ma zwracać uwagę na godność pracy oraz jej znaczenie w życiu społecznym.

Jest to także jedno z najnowszych świąt, a proklamując je, papież nadał religijne znaczenie Świętu Pracy obchodzonemu na całym świecie 1 maja. – Kościół chciał podkreślić, że praca nie jest wyłączona z przestrzeni wiary, relacji do Boga i duchowości. Przez pracę wykonywaną w sposób uczciwy i rzetelny człowiek może się uświęcać, wpisując ją w drogę realizacji swojego powołania – mówi ks. Rafał Bogacki, rzecznik prasowy archidiecezji katowickiej.

Mąż Maryi i opiekun Jezusa jest najważniejszym świętym, a zarazem patronem Kościoła powszechnego. To na jego barkach spoczywał obowiązek troski o Świętą Rodzinę i zapewnienia jej bytu. By wywiązać się z tego zadania pracował jako rzemieślnik. Jest uważany zarówno za patrona rodzin chrześcijańskich i małżonków, jak i rzemieślników. Ks. Rafał Bogacki zwraca uwagę, że w Piśmie Świętym znajduje się bezpośrednia wzmianka dotycząca pracy św. Józefa. – Ewangelia mówi, że Jezus był synem cieśli. Istnieją przypuszczenia, że mieszkając w Nazarecie Józef, jako cieśla, budował znajdujące się nieopodal miasto Seforis, które wówczas przeżywało rozkwit – mówi kapłan.

Do Polski kult św. Józefa dotarł na przełomie XI i XII wieku, a w sposób szczególny rozwinął się po 1796 roku, czyli po koronacji cudownego obrazu Świętej Rodziny, znajdującego się kolegiacie kaliskiej. Na obrazie tym Jezus został ukazany jako kilkuletni chłopiec trzymany za ręce przez Maryję i Józefa.

Ikony symbolizujące Świętą Rodzinę jako wzór do naśladowania przez dziesiątki lat były wieszane na ścianach polskich domów, szczególnie w okresie międzywojennym i w pierwszych latach po wojnie. Na wielu z nich można zobaczyć świętego Józefa trzymającego na rękach małego Jezusa. Inne ukazują św. Józefa w ubraniach roboczych przy warsztacie pracy. Atrybutami tego świętego są m.in. bukłak na wodę, kij podróżny i biała lilia, symbolizująca czystość, niewinność i brak przywiązania do grzechu.

Wspomnienie św. Józefa jako Oblubieńca Maryi jest obchodzone 19 marca. W Polsce znajduje się blisko 270 świątyń, których patronem jest św. Józef, w tym kilkanaście pod wezwaniem św. Józefa Robotnika.

aga