Solidar Śląsko Dąbrow

„Solidarność” popiera rolnicze protesty

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przyjęła 22 lutego uchwałę, w której wyraziła pełne poparcie dla rolniczych protestów. Członkowie KK zapowiedzieli, że czynnie wesprą protesty i włączą się w ich organizowanie.

– To nie tylko wyraz związkowej solidarności. Łączy nas też głęboki sprzeciw wobec forsowanego przez Komisję Europejską „Europejskiego Zielonego Ładu”, którego negatywne skutki dotykają nas wszystkich i rolników, i przemysł, i pracowników, każdego z nas – powiedział Piotr Nowak, wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” i członek Komisji Krajowej związku.

Komisja Krajowa podkreśliła w uchwale, że uznaje bunt rolników zarówno w zakresie handlu płodami rolnymi z Ukrainą, jak i „Europejskiego Zielonego Ładu” za całkowicie uzasadniony

– „Solidarność” niezmiennie od kilkunastu lat i jako pierwsza tak duża organizacja społeczna w Polsce, ostrzega przed szkodliwymi skutkami unijnej polityki klimatycznej. Wielokrotnie jako przedstawiciele pracowników wskazywaliśmy, że ta zgubna polityka jest zagrożeniem dla polskiej energetyki, polskiego przemysłu energochłonnego oraz polskiego przemysłu spożywczego, w tym rodzimego rolnictwa. Przewidywaliśmy, że jej skutkiem będzie zapaść gospodarcza, ubóstwo energetyczne społeczeństwa, likwidacja setek tysięcy miejsc pracy w przemyśle i usługach, brak suwerenności energetycznej oraz załamanie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa żywnościowego – czytamy w stanowisku KK.

Członkowie Komisji Krajowej podkreślili w uchwale, że postanowili udzielić czynnego wsparcia rolniczym protestom i włączyć się w ich organizację. – Tak jak protestujące organizacje rolnicze, tak i my, reprezentanci pracowników, żądamy od polskich władz działań w interesie Polski i polskich obywateli oraz przeciwstawienia się na forum międzynarodowym unijnej polityce klimatycznej, niszczącej polską i unijną gospodarkę – czytamy w stanowisku KK.

23 lutego reprezentanci „Solidarności” wsparli rolnicze protesty m.in. w Pyrzowicach w woj. śląskim.

oprac. ny