Solidar Śląsko Dąbrow

Smutna Barbórka w KW

W piątek rada pracowników oraz związki zawodowe z Kompanii Węglowej otrzymają od zarządu KW gotowy projekt programu restrukturyzacji spółki na lata 2013-2020. – Znając wcześniejsze założenia, nie spodziewam się, aby ten projekt niósł ze sobą jakieś pozytywne informacje. Będzie mówił o zwolnieniach, cięcia i redukcjach. Zarząd Kompanii urządził górnikom smutną Barbórkę – mówi Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności.

– Dokument  mamy otrzymać w godzinach popołudniowych. Po zapoznaniu się z jego treścią, na początku przyszłego tygodnia, w poniedziałek lub we wtorek zbierze się międzyzwiązkowy sztab protestacyjno-strajkowy i podejmie decyzję o dalszych działaniach  – dodaje Grzesik.

W środę we wszystkich kopalniach Kompanii Węglowej organizacje związkowe przeprowadziły masówki informacyjne dla załóg. – Masówki rozpoczęły się na porannej zmianie i był prowadzone praktycznie przez całą dobę. Ostania masówka zakończyła się w czwartek o drugiej nad ranem. Chcieliśmy dotrzeć do jak największej liczby pracowników z informacją o tym, co zakłada szykowana przez zarząd spółki restrukturyzacja – informuje przewodniczący górniczej „S”.

– Załogi z oburzeniem i przygnębieniem przyjęły informacje o planowanych cięciach płacowych, zwolnieniach i łączeniu kopalń. Pracownicy w dosadnych słowach wyrażali swoją ocenę kompetencji autorów programu restrukturyzacji. Bardzo wielu górników mówiło o tym, że zarząd zepsuł im najważniejsze górnicze święto, zepsuł ludziom Barbórkę – dodaje Jarosław Grzesik.

W piątek w dniu, w którym przedstawiciele załogi otrzymają projekt restrukturyzacji, zarząd Kompanii Węglowej urządza w Teatrze Śląskim akademię barbórkową.

Według wcześniejszych informacji program restrukturyzacji Kompanii Węglowej ma zakładać m.in. zwolnienie ponad tysiąca pracowników administracji, obniżenie, a następnie zamrożenie płac, sprzedaż KWK Knurów-Szczygłowice Jastrzębskiej Spółce Węglowej, a także łączenie kopalń i tworzenie spółek córek z zakładów dotychczas wchodzących w skład Kompanii Węglowej.

Tydzień temu sztab protestacyjno-strajkowy, w skład którego wchodzą wszystkie związki zawodowe działające w KW, zapowiedział rozpoczęcia procedury sporu zbiorowego z pracodawcą.  Od przeszło miesiąca w Kompanii Węglowej trwa pogotowie strajkowe.

Dodaj komentarz