Solidar Śląsko Dąbrow

Śląsk to napęd polskiej gospodarki

W realizację przedsięwzięć zapisanych w Programie dla Śląska zaangażowano już 21 mld zł, czyli połowę środków przewidzianych w tym dokumencie. 19 września w Katowicach odbyła się konferencja podsumowująca pierwsze dziewięć miesięcy obowiązywania rządowego programu z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. 
 
 – Województwo śląskie to główny układ napędowy także krajowej gospodarki. Chciałbym, żeby cała Polska była w blasku Śląska – powiedział podczas konferencji w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Prezes Rady Ministrów. Podkreślił, że jednym z głównych celów programu jest łagodna transformacja śląskiej gospodarki w kierunku innowacyjnego przemysłu, jednak w symbiozie z przemysłem wydobywczym, który premier nazwał głównym elementem polskiej suwerenności energetycznej. – Dzisiaj sześć razy więcej miejsc pracy (w województwie śląskim – przyp. autora) tworzonych jest w szeroko rozumianym przemyśle niż w przemyśle wydobywczym, co nie znaczy, że ten przemysł wydobywczy nie jest dla nas oczkiem w głowie. Jest dla nas kluczowy – zaznaczył szef rządu. 
 
Jednym z najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych elementów Programu dla Śląska premier Morawiecki określił działania na rzecz poprawy jakości powietrza i walkę z tzw. niską emisją, które trzeba pogodzić z interesem gospodarczym sektora wydobywczego. W ocenie szefa rządu instrumentem, który może to umożliwić, jest rozwój elektromobilności w transporcie publicznym. 
 
14 nowych przedsięwzięć 
Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński przedstawił podczas konferencji stan realizacji przedsięwzięć zapisanych w Programie dla Śląska. Jak podkreślił, po dziewięciu miesiącach obowiązywania programu można jednoznacznie stwierdzić, że jest on realizowany. Wskazał, że w realizację poszczególnych projektów inwestycyjnych zaangażowano już połowę środków przewidzianych w programie, czyli ponad 21 mld zł. – Dzisiaj nie tylko pokazujemy stan realizacji Programu dla Śląska, ale dodajemy do tego programu 14 nowych dużych przedsięwzięć na kwotę 13,2 mld zł. To oznacza, że na cały program będziemy chcieli przeznaczyć, już dzisiaj możemy to ogłosić, minimum 55 mld zł – mówił minister Kwieciński. 
 
Trzeba większego zaangażowania
Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności, która zainicjowała powstanie Programu dla Śląska, podziękował premierowi Morawieckiemu i ministrowi Kwiecińskiemu za pracę na rzecz realizacji tej inicjatywy. Wskazał jednak, że niektóre aspekty programu, zwłaszcza inwestycje związane z energetyką i przemysłem, wymagają przyspieszenia. Zaznaczył, że aby to przyspieszenie nastąpiło, potrzebne jest również zaangażowanie Ministerstwa Energii oraz parlamentarzystów z województwa śląskiego. – Wówczas będziemy mieli coś, na co Śląsk zasługuje, czyli rozwój innowacyjnego przemysłu – wskazywał szef śląsko-dąbrowskiej „S”. 
 
Wśród przemysłowych projektów o kluczowym znaczeniu przewodniczący wymienił rozwój kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej oraz innowacyjnych technologii węglowych. – Z węgla można pozyskiwać paliwo przyszłości, czyli wodór. W Programie dla Śląska są zapisane pilotażowe instalacje wodorowe, jednak myślę, że to nie tylko powinny być „pilotażówki”, ale, mówiąc kolokwialnie, masowa produkcja – podkreślił Kolorz. – Tak samo wygląda sytuacja w kwestii produkcji syngazu z węgla. Otwarcie zakładu zgazowywania węgla pozwoli nie tylko odetchnąć górnictwu, ale też przyniesie znaczące oszczędności dla polskiej gospodarki – dodał. 
 
Węgiel może być ekologiczny
Dominik Kolorz odniósł się również w swoim wystąpieniu do rządowego programu „Czyste powietrze” oraz związanego z nim rozporządzenia o normach jakości paliw wykorzystywanych w celach grzewczych. Szef regionalnych struktur Solidarności zaapelował, aby rozporządzenie w wersji uzgodnionej ze stroną społeczną zostało podpisane. – Termomodernizacja jest ważna, ale trzeba zapewnić równość szans wszystkim nośnikom energii w naszym kraju, bez względu na to, czy jest to węgiel, gaz, czy zielona energia. Węgiel też może być ekologiczny – wskazał przewodniczący. Dodał, że z niepokojem przyjął wypowiedź jednego z przedstawicieli rządu, który stwierdził, że Polska zmierza do dekarbonizacji gospodarki, czyli wyeliminowania węgla. 
 
Przyjęty w grudniu ubiegłego roku Program dla Śląska jest częścią rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju zwanej potocznie „Planem Morawieckiego”. PdŚ zawiera ponad 70 projektów inwestycyjnych z zapewnionym finansowaniem. W programie znalazły się zarówno projekty z zakresu infrastruktury, jak i inwestycje przemysłowe. Bazą dla programu było Porozumienie na rzecz Zintegrowanej Polityki Rozwoju Województwa Śląskiego. Dokument ten został opracowany pod auspicjami Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach i przedstawiony rządowi w formie rekomendacji we wrześniu 2016 roku. Inicjatorem i współtwórcą porozumienia była śląsko-dąbrowska Solidarność.

Łukasz Karczmarzyk

 

Dodaj komentarz