Solidar Śląsko Dąbrow

Setki milionów złotych na ochronę środowiska w 2023 roku

W 2022 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał na projekty proekologiczne ponad 850 mln zł. W tym roku na ochronę środowiska i poprawę jakości powietrza katowicki Fundusz zamierza przeznaczyć blisko miliard złotych.

Planom WFOŚiGW w Katowicach na ten rok poświęcona została konferencja prasowa zorganizowana 16 stycznia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. W tym roku przygotowanych zostało 7 nowych programów, których łączna wartość wyniesie 30 mln zł. Jednym z nich jest konkurs „Ekopracownia pod chmurką”, który ma na celu tworzenie na terenach należących do szkół miejsc do prowadzenia zajęć z takich przedmiotów jak przyroda, biologia, geografia, czy ekologia. Wart 2 miliony zł projekt ma stanowić uzupełnienie do Programu „Zielona Pracownia”, dzięki któremu w szkołach województwa śląskiego powstało już ponad 400 nowoczesnych sal lekcyjnych do nauczania przedmiotów przyrodniczych.

Z kolei „Zielona przestrzeń” to program skierowany do gmin, które będą się mogły starać o dotację na tworzenie terenów zielonych. Na ten cel samorządy będą mogły pozyskać od 50 tys. zł do 250 tys. zł. Jak tłumaczył podczas konferencji prasowej prezes WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek, program ma pomóc w odbetonowaniu śląskich miast. Budżet „Zielonej przestrzeni” wynosi 5 mln zł.

Kolejny nowy program to „Zielono-niebieska infrastruktura”. Jego celem jest zwiększenie retencji wód opadowych i roztopowych oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań prowadzących do ograniczenia zużycia wody i przeciwdziałania suszy. Na ten cel Fundusz przeznaczy aż 10 mln zł. – To program na retencję wody, na zagospodarowanie wód opadowych, na tworzenie zielonych ścian, czy zielonych dachów – wyliczał prezes katowickiego Funduszu.

Następny, wart 7 mln zł, program związany jest z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła i montażem instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale, czy hospicja. W ofercie Funduszu pojawił się także program „Bezpieczny Strażak”, dzięki któremu jednostki ochotniczej straży pożarnej będą mogły zakupić specjalistyczny sprzęt taki jak łodzie, czy kamery termowizyjne. Projekt jest uzupełnieniem wsparcia udzielanego strażakom od wielu lat. Natomiast dzięki programowi „Eko Remiza” strażacy będą mogli pozyskać do 200 tys. zł dotacji na termomodernizację swojej siedziby.

Tomasz Bednarek zapowiedział także kontynuację programu „Przydomowa oczyszczalnia”, który w zeszłym roku był realizowany pilotażowo i cieszył się dużym zainteresowaniem. Jest on skierowany do właścicieli nieruchomości położonych na terenach, na których nie ma zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Prezes katowickiego Funduszu podkreślił, że w tym roku kontynuowane będą także pozostałe programy, w tym m.in. „Czyste Powietrze” i „Ciepłe Mieszkanie”. Jak poinformował, w zeszłym roku na ochronę środowiska Fundusz w Katowicach przeznaczył w sumie 850 mln zł, z czego ponad 542 mln zł pochłonął program „Czyste Powietrze”. W jego ramach w 2022 roku w naszym województwie złożonych zostało 23 tys. wniosków. Natomiast od początku funkcjonowania programu, czyli od 2018 roku, mieszkańcy województwa śląskiego złożyli blisko 90 tys. wniosków, których łączna wartość wyniosła 1 mld 300 mln zł. Na „Ciepłe Mieszkanie” w 2022 roku przeznaczonych zostało 64 mln zł. To program, który wystartował w zeszłym roku i jest skierowany do gmin, które następnie ogłaszają nabór wniosków dla właścicieli mieszkań znajdujących się np. w kamienicach. Mogą się oni starać o pieniądze na kompleksową termomodernizację swojego mieszkania.

Pozostałe środki przeznaczone zostały m.in. na realizację takich projektów jak: usuwanie azbestu, regeneracja gleb poprzez wapnowanie, czy poprawa wyposażenia ochotniczych straży pożarnych.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: WFOŚiGW w Katowicach/M. Cichy