Solidar Śląsko Dąbrow

„S” chce wiedzieć, czy sieci handlowe nadal stosują rakotwórczy bisfenol

Handlowa „Solidarność” domaga się skontrolowania pod kątem zawartości trującego bisfenolu A paragonów stosowanych przez duże sieci handlowe. Związkowcy przygotowali w tej sprawie apel do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. 
 
– To sprawa niezwykle ważna nie tylko dla pracowników handlu, których w Polsce jest ok. 2 mln, ale również dla całego społeczeństwa. Wszyscy robimy zakupy i wszyscy możemy być narażeni na trujące substancje występujące w paragonach – mówi Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.
 
Bisfenol A jest substancją stosowaną w produkcji m.in. opakowań do żywności, butelek, sprzętu elektronicznego plomb dentystycznych czy soczewek kontaktowych. Występuje on również w papierze wykorzystywanym do drukowania paragonów fiskalnych, przy czym stężenie bisfenolu A jest tutaj wielokrotnie wyższe. Długotrwałe narażenie na kontakt z tą niezwykle szkodliwą substancją może zwiększać ryzyko chorób cywilizacyjnych, takich jak niepłodność, otyłość, zaburzenia metaboliczne, zaburzenia rozwoju płodu oraz nowotwory.
 
W październiku ubiegłego roku opublikowane zostały wyniki badań ekspertów z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zleconych przez KSBHiU. Naukowcy przebadali pod kątem zawartości bisfenolu A paragony z 8 sieci handlowych: Jysk, Pepco, Auchan, Kaufland, Castorama, Biedronka, Amazon i Rossmann. Szkodliwą substancję wykryto w w paragonach pochodzących ze sklepów 7 na 8 przebadanych sieci. 
 
Po publikacji tych niepokojących danych organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” działające w poszczególnych sieciach handlowych wystąpiły do pracodawców o informację dotyczącą zawartości bisfenolu A w rolkach kasowych stosowanych w sklepach danej sieci. Jak informuje Bujara, jedynie część pracodawców pisemnie potwierdziła, że nie wykorzystuje papieru paragonowego zawierającego szkodliwe substancje. Niektóre sieci nie udzieliły stronie związkowej żadnej odpowiedzi. – W tej sytuacji interwencja ze strony resortu zdrowia jest naszym zdaniem niezbędna – podkreśla Alfred Bujara. 
 
Handlowa „Solidarność” liczy również na odpowiednie działania resortu pracy w sprawie stosowania szkodliwego bisfenolu A w paragonach. – Mamy nadzieję, że służby podległe Ministerstwu Zdrowia szybko przeprowadzą kontrolę, o którą się zwróciliśmy. Gdy już będziemy mieli pełną wiedzę na temat skali problemu, wystąpimy do resortu pracy o wprowadzenie przepisów zakazujących stosowania w kasach fiskalnych papieru zawierającego bisfenol – wskazuje szef handlowej „Solidarności”. 
 
Łukasz Karczmarzyk
źródło foto:publicdomainpictures.net
 
 
 

Dodaj komentarz