Solidar Śląsko Dąbrow

Rozwój ciepła systemowego to inwestycje w ekologię

W Zabrzu rusza rozbudowa sieci ciepłowniczej. Warta blisko 41 mln zł inwestycja zakłada podłączenie dwóch dzielnic: Helenki i Rokitnicy do ekologicznego ciepła sieciowego. Dzięki niej poprawi się jakość powietrza.
 
Umowa dotycząca realizacji pierwszego etapu projektu została podpisana 4 sierpnia przez przedstawicieli władz miasta, Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz spółki B.T.B Inżynieria Budownictwo Instalacje.
 
Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023. Dzielnice Zabrza Rokitnica i Helenka zostaną połączone z Elektrociepłownią Miechowice, będącą częścią systemu ciepłowniczego Fortum Silesia. – Podpisanie umowy na realizację pierwszego zadania rozpoczyna bardzo ważny projekt. Dzięki niemu zlikwidujemy dwie osiedlowe kotłownie, a blisko 3 tys. mieszkań uzyska możliwość podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej – powiedział po podpisaniu umowy Lesław Złotorowicz, prezes ZPEC. 
 
Rozwój ciepła sieciowego jest jednym z najbardziej optymalnych sposobów na walkę z niską emisją. W efekcie korzystania z takiej formy ogrzewania mieszkań poprawia się jakość powietrza. Emisja substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi takich jak benzopiren i tlenek azotu zostaje niemal całkowicie wyeliminowana. O połowę spada emisja tlenków azotu i o ponad 80 proc. dwutlenku siarki. 
 
Zabrzańska inwestycja jest możliwa dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który przekazał na ten cel dotację wynoszącą 14,3 mln zł, co stanowi blisko 35 proc. wartości całego projektu. Pieniądze pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Fundusz odpowiada za jego wdrażanie na terenie województwa śląskiego.
 
Dotacja dla Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej to jedna z ośmiu inwestycji związanych z rozbudową sieci ciepłowniczych i ograniczeniem niskiej emisji, wspieranych przez WFOŚiGW w Katowicach w ramach konkursu nr POIS/1.7.2./2019. Łączna kwota dofinansowania wynosi 60 mln zł, a wśród beneficjentów programu znajdują się także m.in. PEC Bytom, PEC Tychy oraz Tauron Ciepło. Ta ostatnia firma zrealizuje projekt dotyczący „redukcji niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląskiej”. Zakłada on podłączenie do sieci ciepłowniczej bloków i budynków użyteczności publicznej m.in. w Będzinie, Chorzowie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej oraz w Katowicach. Wartość inwestycji szacowana jest na 71 mln zł, z czego dotacja z Funduszu wynosi blisko 32,6 mln zł.
 
Agnieszka Konieczny
źródło foto: commons.wikimedia.org/Dmitry G
 
 
 

Dodaj komentarz