Solidar Śląsko Dąbrow

Rozpoczęło się referendum w JSW

Dziś ruszyło dwudniowe referendum strajkowe we wszystkich zakładach należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.  Podczas głosowania pracownicy decydują o przeprowadzeniu w spółce akcji protestacyjno-strajkowych, z blokadą wysyłki węgla i strajkiem. Odpowiadają też na pytanie dotyczące prywatyzacji JSW.

W kopalni Borynia w Jastrzębiu-Zdroju głosowanie trwa od godz. 5.00 rano. – Zainteresowanie jest bardzo duże. W ciągu pierwszych dwóch godzin referendum w naszej kopalni w głosowaniu wzięło udział już ok. 700 osób. Głosują przedstawiciele wszystkich działów zarówno zwykli górnicy, jak i pracownicy dozoru – relacjonuje Jacek Rams, wiceszef Solidarności w kopalni Borynia.

– W związku z tym, że pracodawca nie udostępnił nam list pracowników, tworzymy je ręcznie spisując dane głosujących, a następnie wydajemy karty do głosowania. Część idzie wypełnić karty do zaimprowizowanych kabin za kotarą, ale większość wypełnia je albo kładąc na urnie i zakreślając odpowiedzi, albo na parapecie – dodaje Rams.

Jak informuje Rams pracownicy otrzymują dwie karty do głosowania – białą i czerwoną. Na karcie białej znajdują się dwa pytania. Jedno dotyczy poparcie sporu zbiorowego i walki o 10 procentowe podwyżki. Drugie pytania poparcia akcji w postaci blokady wysyłki węgla. Na drugiej karcie znajduje się pytanie dotyczące prywatyzacji spółki i brzmi: Czy jesteś przeciwny prywatyzacji lub upublicznieniu akcji JSW.

Głosowanie rozpoczęło  różnych godzinach w poszczególnych zakładach należących do JSW.  Aby uniknąć kolejek, w każdym zakładzie zostało ustawionych kilka punktów, w których pracownicy mogą oddawać głosy.

Od 28 marca w Jastrzębskiej Spółce Węglowej trwa pogotowie strajkowe dotyczące sporu na tle płacowym. Strona związkowa domaga się 10 proc. podwyżki wynagrodzeń dla załóg spółki. W ubiegły piątek w Jastrzębskiej Spółce Węglowej zostały przeprowadzone masówki, podczas których związkowcy informowali górników o rządowym planie prywatyzacji spółki i przebiegu negocjacji płacowych.

Dodaj komentarz