Solidar Śląsko Dąbrow

Referendum w Aweco zawieszone, sprawa w prokraturze

W tyskiej spółce Aweco Polska Appliance 22 listopada miało rozpocząć się referendum strajkowe, jednak decyzja o jego rozpoczęciu została zawieszona. W ocenie związkowców pracodawca celowo utrudnia przeprowadzenie głosowania. 23 listopada przedstawiciele związku złożyli do prokuratury zawiadomienie w tej sprawie.

Referendum strajkowe miało rozpocząć się o godz. 9.00.  Urny do głosowania miały znajdować się w zakładowych stołówkach, aby zapewnić wszystkim pracownikom swobodną możliwość udziału w referendum. – O 8.00 rano otrzymaliśmy od pracodawcy pismo, w którym poinformował, że  nie wyraża zgody na zorganizowanie referendum na stołówkach i wyznaczył nam pomieszczenie sąsiadujące z biurem dyrektora. W tej sytuacji podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu rozpoczęcia referendum – mówi Grzegorz Zmuda, przewodniczący międzyzakładowej Solidarności w Nexteer Automotive Poland, która zakresem działalności obejmuje spółkę Aweco Polska Appliance. – W naszej ocenie postępowanie pracodawcy to celowe utrudnianie prowadzenia sporu zbiorowego, którego jednym z elementów jest referendum strajkowe. Wobec powyższego 23 listopada złożyliśmy do Prokuratury Rejonowej w Tychach odpowiednie zawiadomienie i teraz czekamy na decyzję tego organu – podkreśla przewodniczący.

Aby referendum strajkowe było ważne, musi w nim wziąć udział co najmniej połowa uprawnionych pracowników. Zdaniem związkowców pracodawca zmieniając w ostatniej chwili miejsce głosowania, próbuje wpłynąć na obniżenie frekwencji. – Nieprzypadkowo też miejsce głosowania zostało wyznaczone obok biura dyrektora, co może dodatkowo zniechęcić pracowników do udziału w referendum – wskazuje Grzegorz Zmuda.

Solidarność w  Aweco domaga się podwyżek płac zasadniczych wszystkich pracowników firmy o 500 zł. Jak wskazują związkowcy, zarobki w tyskiej spółce są bardzo niskie. Wynagrodzenia zasadnicze wszystkich pracowników działów produkcyjnych są równe płacy minimalnej i wynoszą 2100 zł brutto.

Oprócz wzrostu płac Solidarność domaga się m.in. zwiększenia dodatku za pracę w godzinach nocnych, wprowadzenia jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy, ograniczenia możliwości dokonywania zmian w harmonogramach czasu pracy oraz zmiany zapisów w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Spór zbiorowy w tyskim Aweco Polska Appliance trwa od zeszłego roku. Dotychczasowe negocjacje pomiędzy Solidarnością i zarządem firmy oraz mediacje z udziałem mediatora wyznaczonego przez resort pracy, nie przyniosły porozumienia.

Spółka Aweco Polska Appliance zajmuje się produkcją komponentów do samochodów i sprzętu AGD. Firma zatrudnia ok. 800 pracowników.

łk
 

Dodaj komentarz