Solidar Śląsko Dąbrow

Premia w spółce w Tauron Wydobycie

Do końca czerwca w spółce Tauron Wydobycie wypłacona zostanie jednorazowa premia. Średnio na pracownika przeznaczona zostanie kwota wynosząca 1850 zł brutto. Wysokość premii dla poszczególnych osób zostanie zróżnicowana ze względu na liczbę przepracowanych przez nie dniówek oraz rodzaj wykonywanej pracy.

Jak informuje Waldemar Sopata, przewodniczący „S” w Tauron Wydobycie dla pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji kwota bazowa do obliczenia wysokości premii wyniesie 2130 zł brutto. Dla pracowników zatrudnionych w ciągu technologicznym np. w zakładzie przeróbki mechanicznej jest to 1950 zł brutto, natomiast dla pozostałych pracowników 1792 zł brutto. – Mimo zróżnicowania tej kwoty, premia wypłacona w poszczególnych grupach i tak będzie wyższa niż w zeszłym roku – mówi przewodniczący.

Konkretne kwoty premii uzależnione zostaną od liczby dniówek przepracowanych przez daną osobę w okresie od 1 lipca 2017 roku do 30 kwietnia tego roku. – Pracownicy, którzy mieli większy udział w wykonaniu zadań produkcyjnych, otrzymają wyższą premię. Takie były ustalenia porozumienia ramowego podpisanego w Grupie Tauron Polska Energia – mówi.

Porozumienie w sprawie zasad wypłacenia pracownikom Tauron Wydobycie premii w 2018 roku związki zawodowe podpisały z pracodawcą w maju. Waldemar Sopata podkreśla, że średnia kwota premii jest jednakowa dla wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Tauron Polska Energia. W Tauron Wydobycie jest ona o ponad 100 zł wyższa niż w zeszłym roku.
Jeden z zapisów porozumienia dotyczy zwiększenia funduszu wynagrodzeń jeszcze w 2018 roku o kwotę, jaka zostanie łącznie przyznana na premie. – Mamy ponad sześć miesięcy, żeby uzgodnić z pracodawcą, w jaki sposób te pieniądze zostaną rozdysponowane w przyszłym roku – mówi związkowiec.

W skład spółki Tauron  Wydobycie S.A. wchodzą zakłady górnicze Sobieski w Jaworznie, Janina w Libiążu oraz Brzeszcze. Łącznie zatrudnionych jest w niej przeszło 6,6 tys. pracowników.

Porozumienie ramowe podpisane 8 czerwca 2017 roku przez zarząd Grupy TPE oraz prezydium Rady Społecznej stanowiło m.in., że w 2017 i w 2018 roku pracownicy otrzymają jednorazową premię, której wysokość zostanie uzgodniona przez związki działające w poszczególnych spółkach i pracodawców.

aga
źrodło foto: commons.wikimedia.org/Klaumich49/cc4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *