Solidar Śląsko Dąbrow

Pracownicy Tauron Ciepło zarobią więcej

Co najmniej o 120 zł brutto wzrosną w tym roku wynagrodzenia w Tauron Ciepło. Porozumienie w tej sprawie Solidarność oraz pozostałe związki zawodowe podpisały 8 czerwca.

– Podwyżka zostanie nadpłacona pracownikom od stycznia 2018 roku. – 120 zł brutto to cześć obligatoryjna, którą dostaną prawie wszyscy pracownicy spółki – mówi Tadeusz Nowak, przewodniczący Solidarności w Tauron Ciepło.

Pozostałe środki na wzrost wynagrodzeń zostaną rozdysponowane pomiędzy pracowników w trybie uznaniowym przez przełożonych oraz przez prezesa Tauron Ciepło. – Prezes zdecyduje o podziale puli na podwyżki wynoszącej ponad 400 tys. zł. Z kolei kierownicy rozdysponują wśród załogi 250 tys. zł. Uzgodniliśmy, że ta ostatnia część podwyżki, będąca w gestii kierowników, będzie mogła wynosić maksymalnie 100 zł na pracownika. Chodzi o to, aby z tych pieniędzy skorzystało jak najwięcej ludzi – wyjaśnia przewodniczący.

Wzrost wynagrodzeń w Tauron Ciepło to efekt ubiegłorocznego ramowego porozumienia płacowego w Grupie Tauron Polska Energia, podpisanego przez działającą w Grupie radę społeczną oraz zarząd TPE. Zgodnie z zapisami tego dokumentu pracownicy wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy mieli otrzymać jednorazowe premie w 2017 i 2018 roku, a w roku 2019 podwyżki płac zasadniczych. Szczegółowe zasady podziału środków wynegocjowanych przez radę społeczną miały być uzgadniane w latach objętych porozumieniem przez zarządy poszczególnych spółek Grupy i działające w nich związki zawodowe. – Zgodnie z porozumieniem ramowych w tym roku pracownicy Tauron Ciepło mieli otrzymać jednorazową premię, a podwyżkę dopiero w przyszłym roku. Udało nam się jednak przekonać pracodawcę do podwyższenia płac zasadniczych już teraz. Takie rozwiązanie jest naszym zdaniem korzystniejsze dla pracowników – wskazuje Tadeusz Nowak.

Spółka Tauron Ciepło zatrudnia ok. 1450 osób. W jej skład wchodzą dawne: PEC Katowice, EC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC Tychy, EC Bielsko-Biała oraz EC Kamienna Góra.

łk
źródło foto: tauron.pl

Dodaj komentarz