Solidar Śląsko Dąbrow

Pracowniczy Program Emerytalny w Tauron Ciepło

Związki zawodowe w Tauron Ciepło podpisały z zarządem firmy porozumienie dotyczące zasad funkcjonowania w spółce Pracowniczego Programu Emerytalnego. – Porozumienie dotyczy przede wszystkim objęcia Pracowniczym Programem Emerytalnym wszystkich pracowników spółki. Wcześniej taki program obowiązywał tylko pracowników części zakładów wchodzących w skład Tauron Ciepło – tłumaczy Tadeusz Nowak, przewodniczący Solidarności w spółce.

Dokument podpisany 13 stycznia stanowi uzupełnienie zapisów dotyczących PPE zawartych w nowym jednolitym Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy w Tauron Ciepło. Dokument ten  został zarejestrowany przez Państwową Inspekcje Pracy 10 grudnia 2015 roku. Uzgodnienia dotyczące nowego ZUZP między pracodawcą i działającymi w spółce związkami zawodowymi trwały ponad 2 lata.

Zgodnie z zapisami ZUZP do końca 2020 roku składka na PPE w Tauron Ciepło wyniesie nie mniej niż 3,5 proc., a po 2020 nie mniej niż 5,7 proc. wynagrodzenia danego pracownika. Składki będą odprowadzane na konta pracowników przez pracodawcę. – W dniu przejścia na emeryturę pracownik będzie mógł wybrać zgromadzone pieniądze w całości lub pobierać z uskładanej kwoty co miesiąc dodatek do emerytury. W przypadku śmierci pracownika składki nie przepadają, tak jak dzieje się to w przypadku składek ZUS, ale są wypłacane rodzinie zmarłego – tłumaczy Nowak.

14 stycznia w Tauron Ciepło rozpoczęto również rozmowy dotyczące porozumienia płacowego na 2016 roku. Uzgodnienia dotyczące tej kwestii mają zostać zakończone do 19 lutego. Wznowiono  także negocjacje w sprawie posiłków profilaktycznych oraz zasad funkcjonowania w firmie społecznej inspekcji pracy (SIP). – Zależy na nam, aby precyzyjnie uregulować kwestie związane z posiłkami profilaktycznymi oraz z SIP w osobnych porozumieniach. Negocjacje na ten temat rozpoczęliśmy już prawie 2 lata temu, jednak utknęły one w martwym punkcie. Cieszymy się, że udało się wznowić z pracodawcą rozmowy dotyczące obu tych kwestii – wskazuje przewodniczący.

Tauron Ciepło zatrudnia około 1750 osób. W skład spółki wchodzą dawne: PEC Katowice, EC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC Bielsko-Biała, EC Tychy oraz EC Kamienna Góra.

Łukasz Karczmarzyk

 

Dodaj komentarz