Solidar Śląsko Dąbrow

Potrzebny program dla Śląska na wzór dawnego kontraktu regionalnego

Rada Społeczno-Gospodarcza przy Przewodniczącym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność negatywnie oceniła rządowy dokument pt. „Śląska 2.0” . Zdaniem członków Rady trzeba niezwłocznie podjąć prac nad nowym programem, który byłby wzorowany na „Kontrakcie Regionalnym dla Województwa Katowickiego” z 1995 roku.

Członkowie Rady w krytycznej ocenie rządowego programu „Śląsk 2.0” podnoszą, że ten dokument nie zawiera rozwiązań o  charakterze długofalowym, a w dużej mierze jest zestawieniem projektów już zaplanowanych lub realizowanych. – Brakuje w nim skonkretyzowanych projektów dotyczących nowych technologii wykorzystania węgla jako ekologicznego paliwa oraz program nowych rozwiązań infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu. Natomiast w odniesieniu do rozwoju gospodarczego i polityki zatrudnienia program nie zawiera żadnych rozwiązań uwzględniających specyfikę potrzeb regionu. Podkreślić należy, że Program nie uwzględnia kompleksowych rozwiązań dla przemysłu funkcjonującego na Śląsku – czytamy w stanowisku Rady przyjętym 14 października.

Jak podkreśla przewodniczący Rady prof. Jan Wojtyła z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Śląsk potrzebuje programu, który będzie proponował wizję rozwoju regionu w dłuższym horyzoncie czasowym. – Trzeba tu przyjąć za swego rodzaju wzorzec „Kontrakt Regionalny dla Województwa Katowickiego” z 1995 roku. To nie może być dokument opracowany przez władze centralne i niejako narzucony Śląskowi. Ten program musi być opracowany w zespole, w skład którego obok przedstawicieli rządu wejdą też reprezentanci samorządu terytorialnego oraz partnerzy społeczni i gospodarczy. To powinien być wspólny program różnych przedstawicieli różnych środowisk – mówi prof. Wojtyła.

Powstanie takiego programu przy udziale przedstawicieli pracowników, pracodawców, samorządowców, rządu i ekspertów było jednym z elementów umowy społecznej zawartej 17 stycznia w Katowicach pomiędzy stroną społeczną a rządem. Rząd z umowy się nie wywiązał. Bez udziału śląskich samorządowców i reprezentantów związków zawodowych przygotował własny dokument pt. „Śląsk 2.0”

Rada Społeczno-Gospodarcza przy Przewodniczącym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność powstała jesienią 2014 roku. W deklaracji założycielskiej Rady podkreślono, że jednym z głównych celów tego gremium jest współdziałanie na rzecz powstania i realizacji programu rozwoju Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. W skład Rady wchodzą przedstawiciele różnych środowisk, m.in. reprezentanci śląskich uczelni technicznych, ekonomicznych, humanistycznych i medycznych, a także przedsiębiorcy oraz trzech byłych wojewodów śląskich.

ny
źródło foto:flickr.com/Piotr Drabik

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.