Solidar Śląsko Dąbrow

Umowa w sprawie sprzedaży kopalni Brzeszcze

19 października RSG, spółka zależna Grupy Tauron Polska Energia zawarła ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń przedwstępną umowę nabycia oznaczonej części kopalni Brzeszcze. Tego samego dnia podpisano porozumienie ze związkami zawodowymi dotyczące warunków przejścia kopalni i jej załogi do nowego właściciela.

Zapisy porozumienia gwarantują pracę wszystkim pracownikom Brzeszcz oraz utrzymanie przez rok dotychczasowych warunków zatrudnienia. Następnie strony mają uzgodnić nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. – Porozumienie zostało podpisane, ale satysfakcję będziemy mieli dopiero wówczas, gdy jego zapisy zostaną zrealizowane. Przykład porozumienia zawartego 17 stycznia 2015 roku między stroną rządową i związkami zawodowymi pokazuje, że samo podpisanie dokumentu wcale nie daje gwarancji realizacji jego zapisów – mówi Stanisław Kłysz, przewodniczący Solidarności w kopalni Brzeszcze i wiceprzewodniczący górniczej „S”.

Zgodnie z zapisami umowy podpisanej w obecności ministra skarbu państwa Andrzeja Czerwińskiego RSG pod nową nazwą Nowe Brzeszcze Grupa Tauron przejmie aktywa kopalni Brzeszcze od SRK za 1 zł. W przyszłości kopalnia ma stać się częścią  spółki Tauron Wydobycie. – Ostateczną decyzję w sprawie transakcji ma podjąć Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Tauron, które zbierze się w listopadzie. Do tego czasu zachowujemy daleko idącą ostrożność – podkreśla Stanisław Kłysz.

W porozumieniu ze stroną społeczną ustalono, że przejście ok. 1500 pracowników przejmowanej kopalni nastąpi w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy. Z kolei pracownicy chcący skorzystać z pakietu osłon socjalnych do końca tego roku, jak i posiadający uprawnienia emerytalne mogą pozostać w strukturach likwidowanej części KWK Brzeszcze. – Do nowej spółki ma przejść zdrowy majątek produkcyjny, czyli wszystko to, co daje gwarancję dalszego funkcjonowania kopalni, łącznie z całą załogą – zaznacza przewodniczący.

Kopalnia Brzeszcze jeszcze do niedawna była częścią Kompanii Węglowej. Na mocy porozumienia zawartego między rządem i stroną społeczną 17 stycznia 2015 roku zakład trafił do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, a następnie miał trafić do inwestora będącego spółką skarbu państwa z branży energetycznej. Oznaczony w porozumieniu termin graniczny przekazania Brzeszcz nowemu właścicielowi upłynął 30 września.

łk

 

Dodaj komentarz