Solidar Śląsko Dąbrow

Postój w Kompanii Węglowej?

17 kwietnia zarząd Kompanii Węglowej chce się spotkać z przedstawicielami central związkowych działających w spółce. Jednym z tematów spotkania ma być kwestia, jak to określono w zaproszeniu: „ogłoszenia przestoju ekonomicznego w KW w oparciu o ustawę z dnia 11 października 2013 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy”.

– To oznacza, że szykowane są przerwy w wydobyciu, a to wiąże się z niższymi wypłatami. Ustawa, o której mowa, dotyczy przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej, które zobowiązują się utrzymywać miejsca pracy w zamian za pieniądze z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. I z tych środków finansowana jest część wynagrodzeń pracowników objętych przestojem – mówi Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności i przewodniczący kompanijnej „S”.

Z nieoficjalnych informacji, jakie docierają do przedstawicieli związków zawodowych, wynika, że przestój ekonomiczny ma potrwać od 28 kwietnia do 4 maja włącznie. – Mamy poważne obawy, że to nie jedyny termin przestoju – dodaje przewodniczący.  

Kompania Węglowa, największy koncern górniczy w Europie, zatrudniający ok. 55 tys. pracowników, znalazł się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Na początku kwietnia pojawiły się informacje, że spółce brakuje  pieniędzy na wypłaty dla pracowników za marzec. Potrzebne środki udało się pozyskać dzięki rozpoczęciu procesu sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

ny

 

Dodaj komentarz