Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie płacowe w Yazaki

O 150 zł brutto wzrosną płace zasadnicze w Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie. Porozumienie płacowe podpisane przez zarząd spółki i zakładową Solidarność zakłada również m.in. wzrost premii frekwencyjnej, wprowadzenie dodatków stażowych oraz indywidualne przeszeregowania pracowników.

Podwyżki wraz z wynagrodzeniem za lipiec otrzymają pracownicy, których staż pracy na koniec czerwca bieżącego roku wynosił ponad rok. Kolejny zapis porozumienia przewiduje wzrost premii frekwencyjnej o 40 zł brutto do kwoty 220 zł brutto. – Łącznie więc wynagrodzenia pracowników zwiększą się o 190 zł brutto. Co więcej zapisaliśmy w porozumieniu, że kolejne podwyżki wynagrodzeń wejdą w życie 1 lipca przyszłego roku. Negocjacje dotyczące ich wysokości rozpoczniemy już za miesiąc – mówi Katarzyna Grabowska, przewodnicząca Solidarności w Yazaki.

Oprócz wzrostu premii frekwencyjnej porozumienie podpisane 28 lipca zakłada też objęcie nią kolejnych grup pracowników. – Chodzi o tzw. pracowników grupy wsparcia, czyli np. osoby zatrudnione w logistyce, które mają bezpośredni wpływ na utrzymanie ciągłości produkcji. Uzgodniliśmy z pracodawcą, że wspólnie dokonamy przeglądu stanowisk i pracownicy, którzy wykonują również zadania pośrednio  produkcyjne uzyskają od przyszłego roku prawo do premii frekwencyjnej – tłumaczy przewodnicząca   

Solidarności  udało się wynegocjować z pracodawcą również wprowadzenie od 1 stycznia 2017 roku dodatku stażowego w wysokości 70 zł brutto dla pracowników zatrudnionych w firmie co najmniej od 10 lat. – To rozwiązanie przejściowe. Do kwestii dodatku stażowego powrócimy w trakcie negocjacji dotyczących przyszłorocznego porozumienia płacowego. Postulujemy, aby dodatek ten wynosił 5, 10 i 15 proc. płacy minimalnej dla pracowników zatrudnionych w naszej firmie odpowiednio od 5, 10 lub 15 lat –  wyjaśnia Katarzyna Grabowska.

Pracodawca zobowiązał się również w porozumieniu, że co kwartał będzie dokonywał przeszeregowania 100 pracowników. Szczegółowe zasady przeszeregowań zostaną określone w odrębnym porozumieniu. – Przez lata, w naszym zakładzie powstały dysproporcje w wynagrodzeniach pracowników wykonujących te same obowiązki. Indywidualne przeszeregowania mają na celu wyeliminowanie tego zjawiska – mówi Katarzyna Grabowska.

Spółka Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie zajmuje się produkcją samochodowych wiązek elektrycznych . Firma zatrudnia ok. 1750 osób. Do Solidarności należy 740 pracowników.

łk
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.