Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie płacowe w PKP Intercity

16 listopada przedstawiciele „Solidarności” i pozostałych central związkowych działających w PKP Intercity podpisali porozumienie płacowe z zarządem spółki. Wynagrodzenia pracowników spółki wzrosną w 2023 roku łącznie o 1120 zł brutto.

Podwyżka płac wejdzie w życie w dwóch transzach. W styczniu płace zasadnicze zostaną podwyższone o 500 zł brutto, w lipcu wzrosną o kolejne 200 zł brutto. Przewodnicząca „Solidarności” w PKP Intercity Maria Sędek podkreśla, że wzrost wynagrodzeń zasadniczych spowoduje wzrost pochodnych, które stanowią średnio 60 proc. wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika. To oznacza, że w 2023 roku zarobki w spółce wzrosną łącznie o 1120 zł. – To jest bardzo dobre porozumienie, z którego pracownicy powinni być zadowoleni. Wynegocjowaliśmy najwyższe podwyżki w historii firmy, ale trzeba pamiętać, że mamy najwyższą od lat inflację – mówi Maria Sędek.

Oprócz wzrostu płac w przyszłym roku porozumienie przewiduje też wypłatę jednorazowej gratyfikacji w wysokości 3,5 tys. zł brutto, która wpłynie na konta pracowników wraz z najbliższą wypłatą, czyli do 10 grudnia. – To rekompensata za przeciągające się negocjacje. Żądania podwyżkowe związki zawodowe przedstawiły pracodawcy pod koniec lipca tego roku. Najważniejszy postulat dotyczył podwyższenia wynagrodzenia zasadniczych od 1 sierpnia tego roku o 500 zł brutto. Pracownicy czekali na te pieniądze kilka miesięcy – mówi Maria Sędek.

Jak informuje przewodnicząca „Solidarności” w PKP Intercity, podpisanie porozumienia spór zbiorowy w spółce dotyczący płac. Dokument podpisało 14 central związkowych. – To były bardzo trudne negocjacje. Bez działań „Solidarności”, która jest największym związkiem działającym w spółce, podwyżki w takiej wysokości byłyby trudne do osiągnięcia – podkreśla.

PKP Intercity realizuje dalekobieżne przewozy pasażerskie. Spółka zatrudnia ponad 8 tys. osób.

aga
źródło foto: commons.wikimedia.org/CC BY-SA 4.0/Jakub Hałun