Solidar Śląsko Dąbrow

Polski kapitał powinien przejąć zakłady francuskiego koncernu EDF

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach zawnioskowała do Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Skarbu Państwa, aby oba te resorty zaangażowały się w proces przekształceń własnościowych w działających w naszym kraju spółkach należących do francuskiej grupy EDF.  Ma to związek z planowanym wycofaniem się koncernu z Polski.

W ocenie WRDS celem działań przedstawicieli Skarbu Państwa związanych z przekształceniami własnościowymi w zakładach należących obecnie do koncernu EDF powinna  być konsolidacja i umocnienie potencjału rozwojowego branży energetycznej oraz bezpieczeństwo energetyczne Polski. – Postulat dotyczący zaangażowania się polskiego kapitału w zakłady francuskiego koncernu  funkcjonujące w naszym kraju zyskał akceptację wszystkich stron reprezentowanych w WRDS – powiedział po zakończeniu obrad Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności i przewodniczący WRDS. – W mojej ocenie najlepszym rozwiązaniem byłby po prostu wykup przez spółki energetyczne kontrolowane przez Skarb Państwa udziałów w tych zakładach. Takie działanie byłoby po prostu realizacją interesów gospodarczych naszego kraju – dodał. Przewodniczący wyraził ubolewanie, że na obradach WRDS nie pojawili się przedstawiciele EDF.

W stanowisku Rady podkreślono, że zaangażowanie się państwa w proces przekształceń w zakładach EDF należy również rozpatrywać w kontekście naprawy polskiego górnictwa węgla kamiennego. – Przedsiębiorstwa należące obecnie do EDF mogą stać się znaczącym odbiorcą  węgla produkowanego w polskich kopalniach, przyczyniając się w ten sposób do stabilizacji tego sektora gospodarki – czytamy w stanowisku WRDS przyjętym podczas obrad 18 kwietnia.

EDF posiada 10-procentowy udział w rynku energii elektrycznej oraz 15-procentowy udział w rynku ciepła sieciowego. Do EDF należą m.in. elektrownia w Rybniku oraz elektrociepłownie  w Krakowie, Gdańsku, Zielonej Górze i Toruniu. W sumie koncern na terenie naszego kraju zatrudnia ok. 3 tys. pracowników.

łk
źródło foto/pixabay.com/CC0
 

Dodaj komentarz