Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w spółkach kolejowych

Do 10 października na konta pracowników PKP S.A. wpłyną wyższe wynagrodzenia, a od 1 października wzrośnie w spółce premia kwartalna. Dzięki staraniom „Solidarności” porozumienie płacowe wejdzie również w życie w firmie PKP Cargo Connect Sp. z o.o.

W PKP S.A. porozumienie dotyczące wzrostu płac podpisane zostało 15 września. Zakłada ono, podwyższenie funduszu wynagrodzeń średnio o 250 zł na osobę w wynagrodzeniu zasadniczym. O wysokości podwyżek dla poszczególnych pracowników będę decydowali przełożeni a ostateczną decyzje podejmie Pracodawca. Jak informuje Barbara Miszczuk, przewodnicząca „Solidarności” w PKP S.A. podwyższona zostanie także kwartalna premia. Będzie ona wynosiła średnio ok. 630 zł brutto na pracownika, co oznacza 100 proc. wzrost w stosunku do obecnie obowiązującej.

PKP S.A. zajmuje się nadzorem i koordynacją działań innych podmiotów z Grupy PKP. Spółka jest właścicielem m.in. większości dworców kolejowych w Polce. Zatrudnia ok. 2,2 tys. pracowników.

NSZZ „Solidarność” działająca w PKP S.A. obejmuje zasięgiem swojego działania także spółkę PKP Cargo Connect. Dzięki staraniom związkowców z „S” 16 września porozumienie płacowe podpisane zostało także w tej spółce i zakończyło trwający od lipca spór zbiorowy. Jak informuje Barbara Miszczuk, wynagrodzenia pracowników PKP Cargo Connect wzrosną średnio o 300 zł brutto na pracownika. Gwarantowana kwota podwyżki to 200 zł dla każdego pracownika oprócz osób wyłączonych z podwyżek wynagrodzeń, natomiast pozostała pula zostanie rozdysponowana na podwyższenie stawek zaszeregowania pracowników, którzy otrzymają awanse. Awanse te będą realizowane przez przełożonych – mówi Barbara Miszczuk. Podkreśla, że podwyżki zostaną naliczone pracownikom spółki od 1 lipca, ale zostaną wypłacone razem z wypłatą za miesiąc październik, czyli do 10 listopada.

Związkowcom udało się także wynegocjować w spółce PKP Cargo Connect podwyższenie nagrody z okazji Święta Kolejarza do 600 zł brutto. To o 400 zł więcej, niż stanowią zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Spółka zajmuje się spedycją samochodową i morską. Zatrudnia ok. 460 osób, jeden z terminali należących do PKP Cargo Connect znajduje się w Gliwicach.

aga
źródło foto: pixabay.com/CC0