Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki i bony świąteczne w ZPEC

Będą podwyżki wynagrodzeń i bony świąteczne dla całej załogi Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – to wynik negocjacji pomiędzy zakładową Solidarnością a zarządem spółki.

Negocjacje płacowe w firmie toczyły się od połowy stycznia i jak zaznacza przewodniczący zakładowej Solidarności Adam Lisiecki, były bardzo trudne. – Pracodawca podkreślał, że w związku łagodniejszą zimą i co za tym idzie mniejszymi wpływami, sytuacja spółki nie należy do najlepszych. Ostatecznie jednak udało się wynegocjować 3-procentowe podwyżki od 1 lutego dla każdego pracownika – poinformował Lisiecki. Związkowcy wynegocjowali też bony świąteczne o wartości 400 zł dla wszystkich zatrudnionych w ZPEC. – Zarząd firmy współpracuje ze związkami, nie mamy problemów, żeby osiągnąć porozumienie. Oczywiście zawsze bierzemy pod uwagę sytuację ekonomiczną spółki i możliwości pracodawcy – zaznacza Lisiecki.

Efektem tej współpracy jest też nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, który obowiązuje w przedsiębiorstwie od 1 stycznia 2015 roku. Negocjacje dokumentu trwały 9 miesięcy i zakończyły się w listopadzie ubiegłego roku. – Przeforsowaliśmy te zmiany, na których najbardziej zależało pracownikom – dodaje związkowiec. W układzie znalazły się zapisy dotyczące m.in. wprowadzenia 10-proc. dodatku za pracę na drugiej zmianie dla pracowników pogotowia ciepłowniczego i zmiany sposobu naliczania dodatków funkcyjnych z kwotowego na procentowy. Zniknęły też różnice w pensjach pracowników wynikające z różnej liczby godzin roboczych w poszczególnych miesiącach.

– Ludzie widzą nasze starania i nas wspierają. Jesteśmy najsilniejszym związkiem zawodowym w firmie – mówi przewodniczący. W ZPEC zatrudnione są 134 osoby, do Solidarności należy 68 pracowników.

aga

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.