Solidar Śląsko Dąbrow

Piotr Duda rezygnuje

Piotr Duda zrezygnował z funkcji szefa Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. W Katowicach trwają obrady IX Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność.

– Oświadczam, że z dniem 24 marca składam rezygnację z funkcji przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w związku z wyborem na funkcję przewodniczącego Komisji Krajowej – tymi słowami Piotr Duda zrezygnował z przewodniczenia Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Zaznaczył, że to dla niego bardzo trudny moment, dla Zarządu Regionu pracował przez 16 lat. Wzruszony podziękował działaczom Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności za wspólną pracę. Został uhonorowany Złotym Medalem Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność.

Podsumował okres od lipca 2010 do stycznia 2011 i przypomniał najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku m.in. katastrofę prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem i ubiegłoroczne powodzie, które boleśnie dotknęły również mieszkańców naszego regionu. Podziękował komisjom zakładowym za wsparcie dla powodzian.

Podkreślił, że w pracy związkowej najważniejsza dla Regionu była pomoc członkom związku oraz przekazywanie rzetelnej i aktualnej informacji poprzez stronę internetową i Tygodnik Śląsko-Dąbrowski i szkolenia Zaznaczył, że siła Związku tkwi w jedności i wzajemnym wspieraniu się poszczególnych branż i grup zawodowych.

Wybór nowego przewodniczącego jest najważniejszym punktem obrad. Procedura wyboru następcy Piotra Dudy rozpoczęła się przed momentem. Jak do tej pory jedyną osobą, która zadeklarowała start w wyborach jest Dominik Kolorz, przewodniczący górniczej Solidarności.

Dodaj komentarz