Solidar Śląsko Dąbrow

Dominik Kolorz zaprezentował swój program

Kandydat na funkcję przewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz zaprezentował swój program. Wybór nowego szefa Zarządu Regionu jest najważniejszym punktem  trwającego w Katowicach IX Walnego Zebrania Delegatów.

Podejmowanie przez centrale związkowe wspólnych działań w obronie pracowników pod sztandarami Solidarności, dążenie do wprowadzenia z powrotem trzeciej skali podatkowej, rozszerzenie grup eksperckich przy Zarządzie Regionu, przegląd funkcjonowania Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy oraz rozszerzenie liczby osób uprawnionych do emerytur pomostowych – to jedne z najważniejszych punktów programu przedstawionego przez Dominika Kolorza.

Swoją prezentację szef górniczej Solidarności rozpoczął od podziękowań dla Piotra Dudy oraz zapewnił, były już przewodniczący Zarządu Regionu zawsze może liczyć na Śląsko-Dąbrowską Solidarność.

Podkreślił, że Region Śląsko-Dąbrowski jest najsilniejszym związkiem w Polsce, ale jego funkcje powinny się sprowadzać nie tylko do koordynowania działań poszczególnych struktur, ale również do podejmowania inicjatyw. Jedną z nich powinno być niedopuszczenie do podpisania pakietu klimatycznego. – Musimy zrobić wszystko, żeby rząd nie wprowadził tego pakietu. Społeczeństwo nie wie o tym, że za energię będziemy płacić o wiele drożej, a pierwsze uderzenie pójdzie w zakłady energochłonne. Pakiet poskutkuje olbrzymim bezrobociem – mówił Dominik Kolorz. Zapowiedział również wznowienie udziału związku w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

Jego zdaniem pierwszy, najważniejszy obowiązek Zarządu Regionu, to zebranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o płacy minimalnej. Ważne będzie również dążenie do zjednoczenia central związkowych. – W Polsce organizacje związkowe są rozdrobnione i mniej skuteczne. Solidarność powinna przejąć inicjatywę, że wszystko co będzie robione na rzecz ludzi pracy, będzie robione pod jej sztandarami – zaznaczył.

Nawiązał do przemysłowego charakteru Śląska i podkreślił, że właśnie taki powinien pozostać. – Solidarność powinna dbać o to, żeby struktura regionu się nie zmieniła – powiedział. Zdaniem Kolorza w dalszym ciągu bardzo ważna dla regionu powinna być promocja związku, zwłaszcza wśród młodych ludzi.

Kandydat na funkcję przewodniczącego nawiązał  też do dni protestu ogłoszonych przez Komisję Krajową i planowanych demonstracji.- Wiosną i latem możemy pokazać, że w Polsce łamane są prawa pracownicze, niech Europa zobaczy, że pracownicy w Polce nie mają tak, jak przedstawia się w UE, że Polska jest zieloną wyspą, tylko wracamy do okresu transformacji – powiedział Kolorz.

Dodaj komentarz