Solidar Śląsko Dąbrow

IX Walne Zebranie Delegatów rozpoczęło obrady

Rozpoczął się dziewiąty Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność.

Najważniejszym punktem obrad będzie wybór nowego przewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, po rezygnacji Piotra Dudy w związku z objęciem funkcji szefa Komisji Krajowej. Jak do tej pory jedyną osobą, która zadeklarowała start w wyborach jest Dominik Kolorz, przewodniczący górniczej Solidarności.

Delegaci podsumują działalność Zarządu Regionu za okres od kwietnia do grudnia 2010 roku. WZD przyjmie również zgłoszone uchwały i stanowiska.

Do udziału w obradach uprawnionych jest 217 delegatów – przedstawicieli struktur zakładowych i branżowych z całego Śląska i Zagłębia. Wśród gości zaproszonych na WZD są m.in.: przewodniczący Solidarności Regionu Podbeskidzie, Stanisław Płatek, przewodniczącym Związku Więźniów Politycznych Stanu Wojennego oraz byli przewodniczący Zarządu Regionu, regionalnych struktur branżowych oraz członkowie Komisji Krajowej.

Obrady poprzedziła msza św. odprawiona w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Katowicach. Podczas homilii kapelan Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności ks. prałat Stanisław Puchała przypomniał słowa papieża Benedykta XVI skierowane do kierownictwa Włoskiej Konfederacji Pracowniczych Związków Zawodowych w styczniu 2009 roku. Benedykt XVI mówił wówczas, że obecny kryzys gospodarczy wymaga stworzenia nowej syntezy dobra wspólnego i rynku, kapitału i pracy, w co organizacje związkowe powinny wnieść ważny wkład. Nawiązując do słów papieża, ks. Puchała podkreślił, że z kryzysu powinna narodzić się „wspólna wola doprowadzenia do narodzin nowej kultury solidarności i odpowiedzialnego uczestnictwa, które są nieodzownym warunkiem wspólnej budowy przyszłości.”

Delegaci obradują w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, w Katowicach przy ulicy Floriana 7, w sali im. Lecha Kaczyńskiego.

Dodaj komentarz