Solidar Śląsko Dąbrow

Papieski pomnik dla szkoły w Wilnie

Pomnik papieża Jana Pawła II ufundowany przez trzy struktury NSZZ Solidarność – Sekretariat Górnictwa i Energetyki (SGiE), Sekcję Krajową Górnictwa Węgla Kamiennego i Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego – stanął na dziedzińcu polskiego progimnazjum w Wilnie.

Odsłonięcie monumentu wieńczy dziesięcioletni etap współpracy SGiE z noszącą papieskie imię szkołą, w której 70 nauczycieli kształci 750 dzieci, głównie polskich. Siedem lat temu związkowcy ufundowali szkolny sztandar oraz stroje ludowe dla dziecięcego zespołu muzycznego. Teraz przyjechali ponownie, by odsłonić pierwszy wileński pomnik polskiego papieża pod gołym niebem. Rolę gospodarzy natomiast pełnili uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele z dyrektor placówki panią Janiną Wysocką.

Aktu odsłonięcia mosiężnego, około 2-metrowego postumentu Jana Pawła II dokonał przewodniczący SGiE Kazimierz Grajcarek przy współudziale europosła i lidera Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemara Tomaszewskiego. Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność reprezentowała wiceprzewodnicząca Justyna Latos. Po odsłonięciu pomnika została odprawiona polowa koncelebrowana msza święta pod przewodnictwem biskupa pomocniczego archidiecezji wileńskiej Arūnasa Poniškaitisa. Wśród koncelebransów był kapelan SGiE ksiądz prałat Bernard Czernecki.

W czasie uroczystości uczniowie polskiego progimnazjum w Wilnie zaprezentowali program artystyczny zawierający akcenty ludowe oraz całkiem współczesne utwory nawiązujące swoją treścią do papieskiego nauczania, za co w osobnym wystąpieniu dziękował Kazimierz Grajcarek. – Przygotowałem sobie przemówienie, a Wasz występ wszystko mi zrujnował – żartował, składając młodym wilnianom wyrazy uznania za trud włożony w przygotowanie oprawy uroczystości.

Drugiego dnia wizyty jej uczestnicy wzięli udział we mszy świętej dziękczynnej, odprawionej w kaplicy Ostrobramskiej, gdzie znajduje się obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej Królowej Korony Polskiej.

Marek Jurkowski

 

Dodaj komentarz