Solidar Śląsko Dąbrow

Orlen Południe przyjaznym pracodawcą

W gronie laureatów tegorocznej, XII edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom znalazła się firma Orlen Południe w Trzebini. – Nominowaliśmy pracodawcę do konkursu i cieszymy się z tej nagrody, ale nie pozwolimy mu spocząć na laurach. Będziemy przyglądać się działaniom zarządu, żebyśmy za rok również mogli powiedzieć, że dba o pracowników – mówi Tomasz Żochowski, przewodniczący zakładowej „Solidarności”. 
 
Jak podkreśla, przez ostatnie dwa lata zarząd spółki prowadził konstruktywne negocjacje ze stroną związkową, co pozwoliło na doprowadzenie do końca wielu spraw, które były bardzo ważne dla pracowników. Dzięki dialogowi związków i pracodawcy w 2019 roku wynagrodzenia w firmie wzrosły średnio o 15 proc. Ujednolicone zostały także zapisy regulaminu pracy, który obowiązuje w obydwu rafineriach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Orlen Południe: w Trzebini i w Jedliczu. Sukcesem obu stron było również zakończenie rozmów dotyczących Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
 
Konkurs Pracodawca Przyjazny Pracownikom jest organizowany przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” pod patronatem Prezydenta RP. Jego celem jest promowanie tych pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania prawa, przepisów BHP i prowadzenia dialogu ze stroną społeczną. Jednym z wymogów konkursu jest zatrudnianie pracowników na podstawie umów o pracę.
 
W tym roku komisja konkursowa, w składzie której znajdują się przedstawiciele Komisji Krajowej związku, Prezydenta RP i Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, wyróżniła 17 firm.
 
aga
 

Dodaj komentarz