Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki płac pracowników pyrzowickiego lotniska

Wzrost wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników firmy o 330 zł brutto – to najważniejszy zapis porozumienia podpisanego 26 listopada przez organizacje związkowe działające na pyrzowickim lotnisku i ich pracodawcę – Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach. – Wzrost płac zasadniczych pociągnie za sobą podwyższenie kwartalnej premii, „trzynastki” oraz nagród jubileuszowych. W sumie miesięczne zarobki będą wyższe o ok. 8 proc. – informuje Arkadiusz Derebisz, przewodniczący zakładowej „Solidarności”.
 
Podwyżki wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku. Jest to kolejne porozumienie płacowe podpisane z pracodawcą przez stronę związkową w ostatnich latach. – Staramy się, żeby wynagrodzenia w spółce systematycznie rosły. Co roku udaje nam się wynegocjować ponad 300 zł do płacy zasadniczej. Takie podwyżki mają przed wszystkim rekompensować pracownikom rosnące koszty utrzymania – dodaje szef zakładowej „S”.
 
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. zarządza Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Firma zatrudnia ok. 400 osób. Są to m.in. pracownicy administracji i obsługi lotniskowej oraz służby ochrony lotniska.
 
aga
źródło foto: commons.wikimedia.org/Zetpe0202/CC BY-SA 4.0
 

Dodaj komentarz