Solidar Śląsko Dąbrow

Nowi sygnatariusze porozumienia partnerskiego

16 lipca kolejne organizacje przedsiębiorców przystąpiły do porozumienia partnerskiego zawartego w lutym przez śląsko-dąbrowską Solidarność z Federacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw MSP – 24. Sygnatariuszami porozumienia są też Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „S” oraz dolnośląska Solidarność.
 
– Cieszymy się, że do naszej inicjatywy dołączyły kolejne organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Porozumienie ma charakter otwarty i jesteśmy przekonani, że wkrótce przystąpią do niego kolejne podmioty – powiedział Dominik Kolorz szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
 
Nowymi sygnatariuszami porozumienia partnerskiego są: Stowarzyszenie Wolni Przedsiębiorcy, Polskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców oraz Kujawskie Stowarzyszenie przedsiębiorców i Handlowców.
 
Najważniejsze cele tej inicjatywy to wspólne działania organizacji związkowych i organizacji pracodawców na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce oraz poprawy warunków pracy i płac pracowników. Jak podkreślił Sebastian Brański, rzecznik prasowy Federacji MSP Polska zajmuje 113 miejsce na świecie pod względem przyjazności systemu podatkowego – Podatki mają bardzo istotny wpływ na rozwój gospodarki, przedsiębiorstw, powstawanie nowych firm i miejsc pracy – mówił Brański  – W okolicach drugiej dekady października powinniśmy już przedstawić wspólne, konkretne propozycje zmian w systemie podatkowym – dodał Dominik Kolorz.
 
Zgodnie z zapisami porozumienia partnerskiego jego sygnatariusze zobowiązali się m.in. do współpracy na rzecz wprowadzenia przepisów regulujących wzrost świadczeń pracowników w stosunku do wzrostu wskaźnika PKB na głowę mieszkańca w Polsce. Z kolei główny postulat w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw dotyczy zmniejszenia obciążeń podatkowych oraz uproszczenia przepisów podatkowych z zachowaniem formuły, że zasady naliczania podatku muszą być jasne i czytelne dla każdego podatnika. Strony porozumienia zobowiązały się również o wzajemnego popierania wszelkich inicjatyw społeczno-politycznych, których celem będzie naprawa systemu polityczno-gospodarczego w Polsce, łącznie ze zmianą ordynacji wyborczej. 
 
łk

 

Dodaj komentarz