Solidar Śląsko Dąbrow

Nagroda w katowickim Baterpolu

Średnio 1000 zł brutto na osobę – nagrodę w tej wysokości wynegocjowały z pracodawcą organizacje związkowe działające w spółce Baterpol w Katowicach. Pieniądze wpłynęły na konta pracowników 17 sierpnia.

– Pracownicy są zadowoleni, nie spodziewali się tych pieniędzy. Udało nam się wynegocjować z pracodawcą nagrodę za wyniki spółki osiągnięte w pierwszym półroczu tego roku – mówi
Witold Sowiński, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” , która obejmuje zasięgiem swojego działania firmę Baterpol.

Sierpniowa premia to nie jedyny sukces związków zawodowych działających w Baterpolu w tym roku. Wiosną związkowcom udało się wynegocjować podwyżkę płac w firmie o 250 zł brutto. – Pod koniec roku zamierzamy wystąpić do pracodawcy o rozpoczecie negocjacji dotyczących kolejnego wzrostu wynagrodzeń – zapowiada Witold Sowiński.

Spółka Baterpol zajmuje się skupem i przeróbką złomu akumulatorowego. Zakład zatrudnia ok. 200 osób. Firma powstała na bazie dawnej Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice”.

aga
źródło foto: pixabay.com