Solidar Śląsko Dąbrow

Nagroda w chorzowskiej Albie

Pracownicy Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej Alba w Chorzowie otrzymają jednorazową nagrodę za pracę w okresie od 16 marca do 30 czerwca. Wyniesie ona od 400 zł brutto do 1200 zł brutto i będzie uzależniona od zaangażowania w pracę oraz braku absencji.
 
31 lipca przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych podpisali z pracodawcą porozumienie w sprawie nagrody za pracę w okresie największych obostrzeń związanych z epidemią COVID-19. – Prawo do jednorazowej nagrody mają pracownicy fizyczni oraz osoby z administracji, które w tym okresie nie pracowały zdalnie. W sumie jest to ok. 75 proc. załogi – informuje Piotr Eikman, przewodniczący zakładowej „Solidarności”. 
 
Nagroda zostanie wypłacona do 10 sierpnia wraz z wynagrodzeniem za lipiec. Na konta osób, które od 16 marca do 30 czerwca nie korzystały ze zwolnień lekarskich i zasiłków, wpłynie 800 zł brutto. Natomiast pracownicy, którzy przebywali na L-4 i zasiłkach nie dłużej niż przez 5 dni, dostaną połowę tej kwoty. Kierownicy pionów mają możliwość dodatkowego nagrodzenia osób, które uzyskały najlepsze oceny pracy. Mogą im przyznać nagrodę wynoszącą maksymalnie 1200 zł brutto. 
 
Podpisując porozumienie w sprawie jednorazowej nagrody, organizacje związkowe zgodziły się na przesunięcie rozmów dotyczących podwyżek wynagrodzeń na późniejszy termin. Swoje postulaty płacowe strona związkowa przedstawiła pracodawcy 22 lipca. – Kilka dni później przedstawiciele zarządu spotkali się ze związkami, proponując nagrodę i prosząc o przeniesienie rozmów na późniejszy termin. Powinny się one rozpocząć w ciągu najbliższych trzech miesięcy – wyjaśnia przewodniczący „S” w spółce.
 
W chorzowskiej Albie zatrudnionych jest ok. 270 pracowników.
 
aga
 

Dodaj komentarz