Solidar Śląsko Dąbrow

Pierwsze, trudne rozmowy

11 sierpnia w Warszawie, w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” zebrał się po raz pierwszy zespół, którego zadaniem jest  opracowanie zasad transformacji sektora górniczego w korelacji z transformacją energetyki w Polsce.  W skład zespołu wchodzą przedstawiciele rządu, związków zawodowych, pracodawców i eksperci. – Spotkanie trwało pięć godzin. To były bardzo trudne rozmowy. Obszar zagadnień jest szeroki. Przed nami ciężka praca – powiedział po zakończeniu spotkania Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.
 
– Z jednej strony stoimy przed wyzwaniem jak najszybszego uruchomienia produkcji energii z węgla w taki sposób, a wrócić do poziomu sprzed pandemii. Jednak najwięcej czasu poświęciliśmy problemowi systemowych działań średnio- i długoterminowych związanych z funkcjonowaniem i transformacją sektora węglowego w korelacji z transformacją energetyki. M.in. chodzi o inwestycje związane z nowoczesnymi technologiami węglowymi, technologiami niskoemisyjnymi – powiedział Dominik Kolorz.
 
– Jako reprezentanci strony społecznej przedstawiliśmy własne propozycje dotyczące ograniczenia importu węgla i importu energii. Wydaje się, że spotkały się one ze zrozumieniem. Uzgodniliśmy, że strony wspólnie przeanalizują przedstawione propozycje. Sytuacja jest bardzo trudna, a czas nagli. 18 sierpnia będzie kolejne spotkanie – dodał przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.
 
W skład zespołu pracującego nad zasadami transformacji polskiego sektora węglowo-energetycznego wchodzą: wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, wicepremier Jadwiga Emilewicz, minister klimatu Michał Kurtyka, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, przedstawiciele spółek węglowych, reprezentanci strony społecznej oraz eksperci. 
 
Od tego, jakie założenia transformacji wypracuje zespół, zależy kształt działań i podstawy programów naprawczych w polskim górnictwie, w tym m.in. w Polskiej Grupie Górniczej, największej rodzimej spółce produkującej węgiel energetyczny, którą skutki  pandemii COVID-19 postawiły w dramatycznej sytuacji ekonomicznej.
 
ny
źródło foto:pixaby.com/CC0
 

Dodaj komentarz