Solidar Śląsko Dąbrow

Mailingowa akcja w Timken Polska

Organizacje związkowe „Solidarności” z całego kraju wysyłają maile do europejskich władz koncernu Timken. Wiadomości zawierają opis nieprawidłowości, do których zdaniem związkowców dochodzi w zakładzie Timken Polska w Sosnowcu.

Od ponad roku w fabryce łożysk Timken Polska pracodawca nie zezwala na działanie społecznej inspekcji pracy. Zarządnie przyjął do wiadomości wyników wyborów SIP i nie dopuszcza inspektorów do wykonywania czynności, do których są uprawnieni. Nie pomogło nawet to, że Państwowa Inspekcja Pracy nie zakwestionowała wyborów.

Akcja mailingowa rozpoczęła się w 19 marca. – Chcemy zasypać skrzynki przedstawicieli Timken na szczeblu europejskim mailami i w ten sposób zwrócić ich uwagę na to, co dzieje się w naszej fabryce. Próby rozwiązania problemu w drodze dialogu z zarządem w Sosnowcu nie przynoszą kompletnie żadnych efektów – mówi Zbigniew Michałkiewicz, przewodniczący „Solidarności” w Timken Polska.

W treści maili kierowanych do europejskiego managemantu koncernu Timken związkowcy apelują o przestrzeganie prawa dotyczącego funkcjonowania Społecznej Inspekcji Pracy w fabryce w Sosnowcu. Wskazują, że nieuznawanie prawidłowo wybranych SIP-owców stanowi naruszenie zarówno polskiego, jak i unijnego prawa. – Dlatego też, biorąc pod uwagę długotrwałą postawę pracodawcy i brak chęci współpracy ze społeczną inspekcją pracy, wzywamy do niezwłocznego podjęcia niezbędnych działań, aby zarówno związkowcy, jak i społeczna inspekcja pracy mogły realizować swoje ustawowe zadania – czytamy w apelu.

W ocenie „Solidarności” brak możliwości funkcjonowania SIP w Timken Polska, przyczynił się do drastycznego spadku poziomu bezpieczeństwa pracy w tym zakładzie. – Z naszych informacji wynika, że liczba zdarzeń wypadkowych wzrosła tak znacząco, że wywołało to zaniepokojenie korporacji. Obecnie pracodawca w naszym zakładzie próbuje tworzyć jakąś pseudo-SIP, bez żadnego umocowania prawnego i żadnych kompetencji wynikających z przepisów. Te dziwaczne działania pokazują, że problem z bezpieczeństwem pracy w Timken Polska jest coraz bardziej poważny i nie tylko my to dostrzegamy – mówi przewodniczący.

SIP to służba społeczna powoływana przez załogę. Jej zadaniem jest ochrona uprawnień pracowniczych, a w szczególności przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy tak przez pracodawcę, jak i pracowników. Społeczni inspektorzy pracy mają m.in. prawo kontrolować stan budynków, maszyn i procesów technologicznych na terenie zakładu pracy oraz kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy. SIP uczestniczy też w komisjach ustalających przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy.

and