Solidar Śląsko Dąbrow

Akcja promocyjna w MOPS w Tarnowskich Górach

Blisko 150 kartek z podziękowaniami za wysiłek i trud wręczyli pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach związkowcy ze śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” podczas akcji promocyjnej zorganizowanej 19 marca. W tym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Pracy Socjalnej.

– Zostaliśmy ciepło przyjęci zarówno przez pracodawcę, jak i pracowników ośrodka, którzy byli zaskoczeni naszą wizytą. Wiele osób nie wiedziało o Światowym Dniu Pracy Socjalnej, nie spodziewało się żadnych podziękowań – relacjonuje Ksenia Ulanowicz-Sienkiel, kierownik Biura Promocji i Rozwoju Związku Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”.

W trakcie akcji promocyjnej przedstawiciele śląsko-dąbrowskiej „S” rozmawiali z pracownikami o korzyściach, jakie daje przynależność związkowa. – Warunki pracy w tarnogórskim ośrodku są dobre i dobrze funkcjonuje dialog pracodawcy z zakładową organizacją „Solidarności”. To nie znaczy, że nie ma potrzeby zapisywać się do związku. Przeciwnie. Silny, liczny związek potrzebny jest w każdej firmie i instytucji. To przede wszystkim daje pracownikom poczucie bezpieczeństwa. Ważna też jest świadomość, że w danej instytucji czy zakładzie pracy działa organizacja, która dba o warunki pracy oraz poziom zarobków – przekonuje Ksenia Ulanowicz-Sienkiel. Dodaje, że przynależność do struktur śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” gwarantuje członkom dostęp do całej gamy różnego rodzaju benefitów.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach zatrudnionych jest blisko 150 osób.

aga