Solidar Śląsko Dąbrow

Łączy nas sprzeciw wobec Europejskiego Zielonego Ładu

6 marca w Warszawie odbędzie się wspólna manifestacja rolników i pracowników. Protest organizują NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” i NSZZ „Solidarność”. Do stolicy przyjedzie m.in. ponad 3 tys. członków śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.

– Łączy nas sprzeciw wobec unijnej polityki klimatycznej, wobec tzw. Europejskiego Zielonego Ładu. Skutki tej polityki uderzają nie tylko w rolników, ale też w pracowników przemysłu, w każdego z nas – mówi Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. Przypomina, że związek od kilkunastu lat ostrzegał przed konsekwencjami unijnej polityki klimatycznej. Alarmował, że Europejski Zielony Ład będzie miał katastrofalne skutki. – Dzisiaj zbuntowali się rolnicy, ale całe społeczeństwo musi w końcu zrozumieć, z jak wielkim zagrożeniem mamy do czynienia. Szacunkowy koszt Zielonego Ładu to 32 tys. zł rocznie na każdego pracującego Polaka. Takiego ciężaru nie udźwigniemy – podkreśla przewodniczący.

– Chcę jeszcze przed manifestacją głośno i dobitnie powiedzieć tym, którzy próbują lub będą próbować wykorzystywać nasz protest do realizacji swoich partyjnych interesów, że za zgodę Polski na unijną politykę klimatyczną odpowiedzialna jest niemal cała scena polityczna. Zaczął to pierwszy rząd Donalda Tuska, kontynuowały rządy PiS i to premier Mateusz Morawiecki zgodził się na pakiet Fit for 55. My o tym doskonale pamiętamy – dodaje.

Kilkadziesiąt autokarów z uczestnikami manifestacji wyruszy ze Śląska i z Zagłębia Dąbrowskiego wczesnym rankiem. Manifestacja przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów rozpocznie się o godz. 11:00.

ny