Solidar Śląsko Dąbrow

Kontrole w szpitalu potwierdziły zarzuty związków zawodowych

Wysłanie przez pracodawcę pielęgniarek ze Szpitala Powiatowego w Zawierciu do segregacji odpadów w kontenerach było niedopuszczalne. Doszło też do rażącego naruszenia przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy – stwierdziły kontrole inspekcji pracy i sanepidu przeprowadzone w szpitalu.

O obie kontrole wystąpiły szpitalne związki zawodowe po tym, jak pracodawca w październiku ubiegłego roku nakazał personelowi medycznemu przez dwa dni segregować odpady medyczne w kontenerach na śmieci. Kontenery na teren szpitala zwróciła firma zajmująca się utylizacją śmieci, twierdząc, że w kontenerach na odpady komunalne znajdują się niebezpieczne dla zdrowia odpady medyczne. Za takie uchybienie szpitalowi grożą wysokie kary finansowe.

– Na służbowe polecenie pielęgniarki odeszły od łóżek pacjentów i przekopały kilkaset kilogramów śmieci. Zrobiły to, bo bały się o swoją pracę. Zostały narażone m.in. na skaleczenia, wdychanie bakterii i grzybów. Zamiast odzieży ochronnej dostały tylko flizelinowe fartuchy i gumowe rękawice – informuje Małgorzata Grabowska, przewodnicząca Solidarności w szpitalu.

Państwowa Inspekcja Pracy i sanepid w protokołach pokontrolnych jednoznacznie wskazały, że powierzenie pielęgniarkom tych czynności było niedopuszczalne m.in. z uwagi na świadome narażenie ich na szkodliwe czynniki biologiczne. Sanepid uznał też, że dyrekcja szpitala nie prowadziła prawidłowej gospodarki odpadami. Obie inspekcje w wystąpieniach pokontrolnych nakazały pracodawcy zaprzestanie wydawania pracownikom poleceń służbowych łamiących przepisy oraz usunięcie uchybień w zakresie gospodarki odpadami.

Związkowcy powiadomili Prokuraturę Rejonową w Zawierciu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dyrektora szpitala. – Mamy nadzieję, że zebrane dowody pozwolą na wystąpienie do sądu o ukaranie pani dyrektor – mówi przewodnicząca. Skarga na dyrektor szpitala trafiła też do Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

bg

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.