Solidar Śląsko Dąbrow

Konkurs „Zielona Pracownia” rozstrzygnięty

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił wyniki V edycji konkursu „Zielona Pracownia”. W tym roku klasy przyrodnicze-ekologiczne powstaną w 87 szkołach podstawowych i średnich na terenie województwa śląskiego. Fundusz przeznaczy na cele w sumie blisko 3 mln zł.
 
W ramach programu każda placówka otrzyma do 30 tys. zł. Z tych środków szkoła może sfinansować wyposażenie pracowni w podstawowy sprzęt oraz zakup pomocy dydaktycznych takich jak projektory i mikroskopy połączone z tablicami multimedialnymi. Dzięki programowi powstaną nowoczesne sale lekcyjne, w których dzieci i młodzież w ciekawy sposób będą mogły uczyć się przyrody, geografii, fizyki oraz zdobywać wiedzę dotyczącą ochrony środowiska.
 
W ciągu pięciu lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył w sumie ponad 8,5 mln zł na utworzenie 250 zielonych pracowni.
 
Konkurs jest dwustopniowy. Najpierw szkoły zgłaszają projekty „Zielonych Pracowni”, a następnie organy prowadzące placówki oświatowe starają się środki na realizację tych projektów. Podczas oceniania wniosków brany jest pod uwagę pomysł na zagospodarowanie pracowni, czyli m.in. wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność i estetyka oraz różnorodność pomocy dydaktycznych.
 
aga
źródło foto: wfosigw.katowice.pl
 
 

Dodaj komentarz