Solidar Śląsko Dąbrow

Są środki na termomodernizację budynków komunalnych

Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego była najważniejszym tematem konferencji z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego pod koniec kwietnia.
 
– Dzięki staraniom Komitetu Sterującego Programu dla Śląska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju od 2019 roku jednostki samorządu terytorialnego wreszcie mogą się starać o środki na dofinansowanie inwestycji związanych z termomodernizacją budynków komunalnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk – poinformował podczas konferencji prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek. Przypomniał, że do tej pory samorządy były pozbawione takiej możliwości wsparcia.
 
W trakcie konferencji podsumowano projekty realizowane w ramach POIiŚ. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest instytucją odpowiadającą za wdrożenie tego programu w regionie. Beneficjentami w programie są wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz spółki ciepłownicze. POIiŚ przewiduje dofinansowanie do kompleksowej termomodernizacji budynków wielorodzinnych oraz modernizacji sieci ciepłowniczych i kogeneracji, czyli produkcji energii elektrycznej i cieplnej podczas jednego procesu technologicznego. W sumie na te cele w 2019 roku przeznaczonych zostanie 270 mln zł z POIiŚ.
 
Jednym ze sposobów na ograniczenie niskiej emisji jest także kompleksowa termomodernizacja budynków jednorodzinnych i wymiana przestarzałych pieców do centralnego ogrzewania na nowoczesne kotły węglowe lub inne instalacje grzewcze. Dofinansowanie do takich inwestycji właściciele domów mogą uzyskać w ramach programu „Czyste Powietrze”. – Ten program cieszy się dużym zainteresowaniem. Na terenie województwa śląskiego złożono już ponad 6000 wniosków na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 100 mln zł – podkreślił Tomasz Bednarek podczas konferencji.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: wfosigw.katowice.pl

 
 
 

Dodaj komentarz