Solidar Śląsko Dąbrow

Kolejarze jeszcze zaczekają

W czwartek 22 grudnia odbędzie się kolejne spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Transportu oraz kolejarskich związków zawodowych poświęcone przyszłości przewozów pasażerskich w Polsce. Do tego czasu nie będzie strajku w Przewozach Regionalnych – zapewnia kolejarska „S”.

– Pan minister Massel zapewniał nas, że resort bardzo poważnie podchodzi do sprawy i ma przygotowane konkretne pomysły. W geście dobrej woli postanowiliśmy na razie wstrzymać decyzję o ewentualnym odwieszeniu akcji strajkowej, aby w następnym spotkaniu mogli wziąć udział przedstawiciele marszałków poszczególnych województw, którzy są właścicielami Przewozów Regionalnych – powiedział po spotkaniu w Ministerstwie Transportu Henryk Grymel, przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność.

Problem przewozów pasażerskich, a w szczególności kwestia przyszłości Przewozów Regionalnych miała być omawiana podczas tzw. szczytu kolejowego. Powołanie szczytu było warunkiem zawieszenia akcji strajkowej w PR, którą kolejarskie związki przeprowadziły w sierpniu tego roku. Jednak zdaniem związkowców rozmowy w ramach szczytu kolejowego nie przyniosły żadnych konkretnych rozwiązań, w związku z czym Solidarność i Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych zawiesiły swój udział w jego obradach i zażądały przedstawienia przez rząd kompleksowej wizji funkcjonowania kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce.

– Akcja strajkowa jest zawieszona, a więc w każdej chwili możemy ją odwiesić. Mamy jednak nadzieję, że strona rządowa rzeczywiście, tak jak zapowiedział pan minister, zacznie z nami poważnie rozmawiać i protestów uda się uniknąć – podkreśla Henryk Grymel.

Przewozy Regionalne są największym przewoźnikiem pasażerskim w Polsce. Codziennie z usług spółki korzysta ok. 300 tys. osób. 17 sierpnia związkowcy zorganizowali 24-godzinny strajk generalny, podczas którego na tory nie wyjechał prawie żaden z ok. 2,7 tys. pociągów.

Dodaj komentarz