Solidar Śląsko Dąbrow

Kazimierz Grajcarek ponownie szefem SGiE

Kazimierz Grajcarek będzie kierował Sekretariatem Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność w kadencji 2014-2018 – zdecydowali delegaci sprawozdawczo-wyborczego VII Kongresu SGiE, który odbył się 25 czerwca w Katowicach. O funkcję przewodniczącego ubiegali się dwaj kandydaci: dotychczasowy szef SGiE Kazimierz Grajcarek (PG Silesia) i Marek Adamczyk (KWK Piast).
 
W głosowaniu tajnym kandydaturę Grajcarka poparło 67 delegatów. Adamczyk otrzymał 9 głosów.
 
62-letni Kazimierz Grajcarek pełni funkcję szefa SGiE nieprzerwanie od 1998 roku. Zapowiedział, że obecna piąta już kadencja będzie jego ostatnią.
 
Szef SGiE podkreślił, że w tej kadencji skupi się na czterech obszarach. Pierwszy to działania na rzecz zawierania zakładowych układów zbiorowych pracy w przedsiębiorstwach, w których działają organizacje zrzeszone w Sekretariacie oraz na rzecz przywrócenia ponadzakładowych układów zbiorowych pracy w tych branżach, w których zostały wypowiedziane lub nie funkcjonują. Druga kwestia dotyczy tzw. programów dobrowolnych odejść. Kazimierz Grajcarek podkreśla, że PDO, choć w krótkim okresie łagodzi skutki restrukturyzacji zatrudnienia, to w rzeczywistości  oznacza sprzedawanie miejsc pracy i ich bezpowrotną utratę. Dlatego jego zdaniem organizacje związkowe nie powinny się zadowalać podsuwanymi przez pracodawców projektami PDO, ale walczyć o utrzymanie każdego miejsca pracy. Jako kolejne dwa ważne obszary działalności SGiE w nadchodzącej kadencji wymienił bezpieczeństwo pracy w górnictwie i w energetyce oraz wprowadzenie bogatszej oferty szkoleniowej skierowanej do działaczy związkowych ze struktur SGiE. 
 
Sekretariat Górnictwa i Energetyki jest największą branżową strukturą związku. W skład SGiE  wchodzi 8 sekcji branżowych reprezentujących ok. 76. tys. członków NSZZ Solidarność.
 
ny
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *