Solidar Śląsko Dąbrow

Jubileuszowa edycja „Zielonej Pracowni”

Szkoły, w których nie działają jeszcze nowoczesne pracownie do nauczania przedmiotów przyrodniczych, mogą się starać o pozyskanie środków potrzebnych na utworzenie takich sal lekcyjnych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił kolejną, dziesiątą już, edycję konkursu „Zielona Pracownia”.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych i podobnie jak w poprzednich latach został rozłożony na dwa etapy. Łącznie placówki oświatowe mogą otrzymać wsparcie wynoszące 60 tys. zł.

Najpierw szkoły przedstawiają projekty „Zielonych Pracowni”, na realizację których mogą otrzymać maksymalnie 12 tys. zł dofinansowania. Wnioski w konkursie „Zielona Pracownia_Projekt’2024” można składać do 26 stycznia 2024 roku.

Natomiast od 1 marca do 5 kwietnia przyszłego roku organy prowadzące placówki oświatowe, w tym także te nagrodzone w pierwszym etapie konkursu, będą się mogły starać maksymalnie o 48 tys. dofinansowania na uruchomienie „Zielonej Pracowni”. Na obu etapach konkursu dokumenty będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

„Zielona Pracownia” to jeden z najważniejszych konkursów realizowanych przez WFOŚiGW w Katowicach. Dzięki wsparciu wynoszącemu 22 mln zł nowoczesne sale lekcyjne do nauczania przedmiotów przyrodniczych, fizyki, geografii i chemii uruchomione zostały w 539 szkołach województwa śląskiego.

aga
źródło foto: WFOŚiGW Katowice