Solidar Śląsko Dąbrow

Jest porozumienie w Gimplaście, pracownicy spółki zakończyli strajk

Sukcesem zakończyły się negocjacje przedstawicieli „Solidarności” z pracodawcą, które odbyły się 13 października w spółce Gimplast w Sosnowcu. Po podpisaniu porozumienia płacowego pracownicy firmy zakończyli strajk.

– Doszliśmy do porozumienia w sprawach kluczowych dla pracowników. Najważniejsze zapisy porozumienia dotyczą wprowadzenia dodatku stażowego, dodatku frekwencyjnego oraz uregulowania kwestii związanych z dodatkiem funkcyjnym – mówi Izabela Będkowska, przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Bitron Poland w Sosnowcu, która zasięgiem swojego działania obejmuje także Gimplast.

Porozumienie płacowe będzie obowiązywało od 1 listopada. Zgodnie z zapisami dokumentu w zakładzie wprowadzony zostanie dodatek stażowy. Po 2 latach pracy będzie on wynosił 100 zł brutto miesięcznie, po 5 latach 150 zł brutto, a po 10 latach wzrośnie do 200 zł brutto. Pracownicy będą mieli także prawo do premii frekwencyjnej wynoszącej 200 zł brutto miesięcznie pod warunkiem, że ich absencja chorobowa w danym miesiącu nie przekroczy 3 dni. Uzgodniono także, że do regulaminu wynagradzania wprowadzone zostaną zapisy dotyczące dodatku funkcyjnego, który w wysokości 200 zł brutto miesięcznie będzie przysługiwał m.in. liderom zmiany i kierownikom zmiany.

Jak podkreśla Izabela Będkowska, podpisanie porozumienia nie byłoby możliwe bez determinacji załogi firmy. – Słowa podziękowania należą się pracownikom, którzy pokazali swoją siłę i odwagę. Nie bali się przystąpić do strajku, a podczas negocjacji cały czas nas wspierali. Wiedzieliśmy, że możemy na nich liczyć – dodaje.

Po podpisaniu porozumienia pracownicy zakończyli strajk okupacyjny i opuścili teren zakładu. Protest został rozpoczęty 12 października przez pierwszą zmianę. Strajk miał charakter rotacyjny.

W Gimplaście produkowane są podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego i sprzętu AGD. Spółka zatrudnia ok. 150 osób.

aga

 

Dodaj komentarz