Solidar Śląsko Dąbrow

Hołd dla ofiar stanu wojennego

W Zabrzu-Zaborzu odbyły się regionalne obchody upamiętniające społeczny opór wobec wprowadzenia stanu wojennego. Uczestnicy uroczystości oddali hołd opozycjonistom represjonowanym przez komunistyczne władze.

Obok uczestników tamtych wydarzeń w obchodach wzięli udział członkowie prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, reprezentanci władz samorządowych Zabrza i przedstawiciele organizacji związkowych „S” z naszego regionu wraz z pocztami sztandarowymi. Uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji ofiar stanu wojennego w kościele pw. św. Jadwigi. W wygłoszonej podczas nabożeństwa homilii kapelan śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” ks. prałat Stanisław Puchała podkreślił, że pamięć o tragicznych dniach stanu wojennego powinna rodzić wdzięczność za to, że tak wielu ludzi potrafiło się w tych trudnych chwilach zachować się „tak, jak trzeba”. – Niektórzy zapłacili za to wysoką cenę: aresztowanie, internowanie, utrata zdrowia, a nawet życia – zaznaczył kapłan. Ks. Puchała nawiązał także do historii podziemnej „Solidarności”. Podkreślił, że jest to historia ludzi, którzy potrafili trwać w swoich wartościach, wzajemnie się wspierać i działać w taki sposób, by umacniać nadzieję.

Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy uroczystości przeszli pod znajdujący się w pobliżu świątyni krzyż upamiętniający internowanych w stanie wojennym, pod którym złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

Mieszczący się nieopodal kościoła pw. św. Jadwigi obóz internowania w Zabrzu-Zaborzu był największym ośrodkiem odosobnienia w regionie w stanie wojennym. Internowano w nim głównie działaczy opozycji ze Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, a także z dawnego woj. częstochowskiego. 13 grudnia 1981 umieszczono w nim 112 internowanych, w kolejnych dniach liczba ta rosła. Na początku stycznia 1982 roku w Zabrzu-Zaborzu przetrzymywano blisko 400 osób. Ostatni internowani opuścili ośrodek w przeddzień pierwszej rocznicy stanu wojennego, 12 grudnia 1982 roku.

Od kilkunastu lat regionalne obchody wprowadzenia stanu wojennego organizują w Zabrzu wspólnie śląsko-dąbrowska „Solidarność”, Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz władze samorządowe Zabrza.

Stan wojenny w Polsce został wprowadzony dekretem Rady Państwa w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Władzę w państwie przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, na czele której staną generał Wojciech Jaruzelski. Na ulice wielu miast wyjechały czołgi i wozy opancerzone. Pojawiły się też żołnierze i oddziały milicji. Stan wojenny miał na celu zdławienie „Solidarności” i odebranie Polakom nadziei na demokratyczne zmiany w państwie. Już w nocy z 12 na 13 grudnia rozpoczęły się internowania działaczy opozycji antykomunistycznej, wśród których przeważali liderzy „Solidarności” z poszczególnych zakładów pracy. Łącznie do ośrodków odosobnienia trafiło ponad 10 tys. osób. Ok. 100 osób straciło życie, w tym 9 górników z kopalni Wujek, którą spacyfikowano 16 grudnia 1981 roku.

ak, łk