Solidar Śląsko Dąbrow

Górnicy zawiesili strajk

Strajk w Jastrzębskiej Spółce Węglowej został zawieszony. Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy podpisał z zarządem JSWi porozumienie dotyczące szczegółów działań oszczędnościowych w spółce. Teraz górnicy czekają na zapowiedzianą przez Jarosława Zagórowskiego rezygnację ze stanowiska prezesa spółki. 
 
–  Strajk został zawieszony, a nie zakończony, bo górnicy nie ufają prezesowi Zagórowskiemu. Jeżeli we wtorek nie złoży dymisji i nie zostanie odwołany przez radę nadzorczą, to w środę górnicy powrócą do strajku – powiedział po zawieszeniu akcji strajkowej w kopalniach JSW Piotr Szereda, rzecznik MKPS JSW.
 
Jarosław Zagórowski zapowiedział ustąpienie ze stanowiska 13 lutego podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez zarząd spółki. Prezes uzależnił jednak swoją rezygnację od spełnienia przez górników trzech warunków. Pierwszy dotyczył ich powrotu do pracy od poniedziałku 16 lutego, drugi przekształcenia protokołu z negocjacji MKPS z zarządem spółki w porozumienie, a trzeci doprecyzowania kwestii wprowadzenia w JSW 6-dniowego tygodnia pracy przy zachowaniu 5-dniowego tygodnia pracy pracowników.  
 
–  Dwa warunki już zostały spełnione, a trzeci zostanie zrealizowany w poniedziałek rano, gdy górnicy wrócą do pracy. Teraz trzymamy pana prezesa za słowo – mówił podczas briefingu prasowego przed kopalnią Jas-Mos Szereda. Dodał, że część górników rozpocznie prace na zasadach dobrowolności już w sobotę i w niedzielę. – Chodzi o przygotowanie ścian do tego, aby od poniedziałku wydobycie mogło ruszyć pełną parą – tłumaczył rzecznik MKPS. 
  
Po podpisaniu porozumienia z zarządem spółki przedstawiciele MKPS pojechali na kopalnie przedstawić jego zapisy strajkującym górnikom, aby to załogi kopalń zdecydowały o zawieszeniu lub kontynuowaniu akcji strajkowej. Związkowcy podkreślali, że poszczególne zapisy dokumentu oznaczają spore wyrzeczenia dla pracowników spółki. – To jest w sumie 20 punktów, w których pracownicy mają zrzec się albo całkowicie, albo w jakimś procencie swojego wynagrodzenia. Jedziemy do załóg i zobaczymy czy górnicy będą chcieli uwierzyć prezesowi Zagórowskiemu – mówił Roman Brudziński, wiceprzewodniczący Solidarności w JSW. 
 
W porozumieniu uzgodniono m. in. czasowe zawieszenie niektórych elementów wynagrodzeń pracowników, czy zgodę na uzależnienie wypłaty części tzw. „czternastki” za rok 2016 i 2017 od wyników ekonomicznych spółki. Z kolei w tym roku świadczenie to ma zostać wypłacone w dwóch ratach. Ustalono również, że w spółce zacznie funkcjonować 6-dniowy system pracy przy zachowaniu 5-dniowego tygodnia pracy górników. Jednak na dopracowanie szczegółowych zasad wprowadzenia tego rozwiązania strony dały sobie czas do końca 2015 roku. 
 
Strajk w Jatrzębskiej Spółce Węglowej trwał od 28 stycznia. Od 10 lutego akcja strajkowa miała  charakter okupacyjny. 26  górników prowadziło protest głodowy. Posiedzenie rady nadzorczej spółki, podczas którego Jarosław Zagórowski zobowiązał się złożyć rezygnację zajmowanego stanowiska, zaplanowano na wtorek 17 lutego. 
 
łk
 

Dodaj komentarz