Solidar Śląsko Dąbrow

Wciąż bez porozumienia w JSW

10 godzin trwała rozpoczęta wieczorem 12 lutego kolejna runda negocjacji między Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym i zarządem JSW w obecności mediatora Longina Komołowskiego. Strony poszerzyły protokół uzgodnień i rozbieżności o kolejne ustalenia.

Strajk w Jastrzebskiej Spółce Węglowej trwa od 28 października. Od 9 lutego protest ma charakter okupacyjny. Kolejne osoby dołączają do prowadzonego od 10 lutego strajku głodowego. Obecnie na podjęcie głodówki zdecydowało się już 26 górników. W kopalni Zofiówka tę formę protestu prowadzi 11 osób, w kopalni Borynia 8, a w kopalni Knurów-Szczygłowice, Ruch Szczygłowice 7.

6 lutego przedstawiciele MKPS i zarządu spółki parafowali protokół uzgodnień i rozbieżności, który został następnie przesłany radzie nadzorczej spółki. Górnicy zgodzili się wstępnie na zawieszenie kilku elementów płacowych stanowiących łącznie ok. 10 proc. ich wynagrodzeń oraz zaproponowali inne, pozapłacowe działania oszczędnościowe. Podkreślili jednak, że warunkiem zakończenia konfliktu w JSW jest odwołanie prezesa spółki Jarosława Zagórowskiego. W ich ocenie pozostanie prezesa Zagórowskiego na stanowisku nie daje żadnych gwarancji, że zapisy ewentualnego porozumienia będą respektowane.

łk, bea

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.