Solidar Śląsko Dąbrow

Górnicy za strajkiem, ale pojawiła się szansa na porozumienie

Zakończyło się referendum strajkowe w kopalniach i zakładach Polskiej Grupy Górniczej. Blisko 99 proc. górników biorących udział w głosowaniu opowiedziało się z strajkiem. Przeciw było zaledwie 1,3 proc. głosujących. Frekwencja wyniosła blisko 58 proc.

– Spodziewaliśmy się takiego wyniku referendum. Od długiego już czasu walczymy o wypłatę wynagrodzeń za pracę w weekendy oraz o wyższe płace w firmie – mówi Artur Braszkiewicz, wiceprzewodniczący „Solidarności” w PGG.

Referendum rozpoczęło się 12 stycznia. Górnicy odpowiadali na pytanie:„Czy jesteś za podjęciem strajku w Polskiej Grupie Górniczej S.A. w celu zrealizowania żądań wynikających ze sporu zbiorowego z dnia 14 grudnia 2021 r.”

Gdy trwało liczenie głosów w referendum, w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych w Warszawie przedstawiciele Sztabu Protestacyjno-Strajkowego w Polskiej Grupie Górniczej spotkali się z reprezentantami resortu. Jak poinformowali przedstawiciele strony związkowej, po trudnych rozmowach pojawiła się szansa na zawarcie porozumienia. Rozmowy będą kontynuowane 14 stycznia w Katowicach. Strony spotkają się w siedzibie PGG.

Od 14 grudnia w Polskiej Grupie Górniczej trwa spór zbiorowy na tle płacowym. Strona związkowa domaga się wypłacenia górnikom z PGG rekompensaty za przepracowane od września do grudnia weekendy. Od kilku miesięcy z powodu trwającego w całej Europie kryzysu energetycznego, górnicy pracują w nadgodzinach i w weekendy, ale nie otrzymują za to należnego wynagrodzenia. Kolejny postulat związkowców dotyczy wzrostu średniego wynagrodzenia w PGG o 371 zł brutto.

21 grudnia w spółce ogłoszono pogotowie strajkowe. Od 21 do 23 grudnia oraz od 4 do 6 stycznia w kopalniach spółki prowadzone były akcje protestacyjne polegające na blokadzie wysyłki węgla. Blokady dotyczyły wyłącznie surowca transportowanego do elektrowni. Sprzedaż węgla dla odbiorców indywidualnych odbywała się normalnie. Kolejną, tym razem bezterminową blokadę sztab protestacyjno-strajkowy z PGG zaplanował na 17 stycznia.

ny