Solidar Śląsko Dąbrow

Jest porozumienie w Polskiej Grupie Górniczej

Związki zawodowe działające w Polskiej Grupie Górniczej podpisały 14 stycznia porozumienie w sprawie rekompensat za pracę w dni wolne oraz w sprawie średniego wynagrodzenia w spółce. – Wszystkie nasze postulaty zostały spełnione, co oznacza zakończenie sporu zbiorowego – powiedział Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej „Solidarności” i szef związku w PGG. Odwołana została także zapowiadana na 17 stycznia blokada bezterminowa transportów węgla dla energetyki.

– Rekompensata dla załóg kopalń PGG za soboty i niedziele przepracowane od września do grudnia zeszłego roku zostaną wypłacone 1 marca 2022 roku. Wyniosą one odpowiednio 1600 zł brutto dla pracowników dołowych, 1350 brutto zł do zatrudnionych na przeróbce i 1100 brutto dla pracowników powierzchni – poinformował Bogusław Hutek Spełniony został też postulat strony związkowej dotyczący wzrostu średniego bazowego wynagrodzenia w spółce do kwoty 8200 zł brutto.

– Porozumienie kończące spór w PGG i odwołanie blokady torów nie oznacza końca protestu w naszej branży. W związku z czwartkowym oświadczeniem Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego dotyczącym braku realizacji umowy społecznej w sprawie transformacji górnictwa i województwa śląskiego, organizacje związkowe ze wszystkich spółek węglowych są w gotowości do przystąpienia do radykalnych akcji protestacyjnych zapowiadanych przez MKPS – dodał przewodniczący górniczej „S” .

Spór zbiorowy w Polskiej Grupie Górniczej trwał od 14 grudnia 2021 roku. Strona związkowa domagała się wypłacenia górnikom z PGG rekompensaty za przepracowane od września do grudnia weekendy. Z powodu trwającego w całej Europie kryzysu energetycznego, górnicy pracują w nadgodzinach i w weekendy, ale nie otrzymywali za to należnego wynagrodzenia. Kolejne żądanie w sporze dotyczyło wzrostu bazowego średniego wynagrodzenia w PGG do kwoty 8200 zł brutto.

21 grudnia w spółce ogłoszono pogotowie strajkowe. Od 21 do 23 grudnia oraz od 4 do 6 stycznia w kopalniach spółki prowadzone były akcje protestacyjne polegające na blokadzie wysyłki węgla. Blokady dotyczyły wyłącznie surowca transportowanego do elektrowni. Sprzedaż węgla dla odbiorców indywidualnych odbywała się normalnie. W dniach 12-13 stycznia kopalniach i zakładach PGG przeprowadzono referendum strajkowe. Za strajkiem opowiedziało się 99 proc. głosujących przy frekwencji sięgającej 58 proc.

ny