Solidar Śląsko Dąbrow

Górnicy z PGG głosują w referendum strajkowym

qrf

12 stycznia we wszystkich kopalniach i zakładach Polskiej Grupy Górniczej rozpoczęło się referendum strajkowe. Górnicy odpowiadają na pytanie: „Czy jesteś za podjęciem strajku w Polskiej Grupie Górniczej S.A. w celu zrealizowania żądań wynikających ze sporu zbiorowego z dnia 14 grudnia 2021 r.” Głosowanie potrwa dwa dni.

– Zainteresowanie, tak jak się spodziewaliśmy, jest spore. Widać też, że większość biorących udział w głosowaniu jest za strajkiem – mówi Artur Braszkiewicz, przewodniczący „Solidarności” w kopalni Ruda Ruch Halemba, a jednocześnie wiceprzewodniczący „S” w PGG.

Na godz. 12. zaplanowane są rozmowy zarządu PGG z reprezentantami strony związkowej przy udziale mediatora. Strona związkowa mimo decyzji o referendum, cały czas deklaruje wolę zawarcia porozumienia.

Od 21 grudnia w Polskiej Grupie Górniczej trwa pogotowie strajkowe. Strona związkowa domaga się wypłacenia górnikom z PGG rekompensaty za przepracowane od września do grudnia weekendy. Od kilku miesięcy z powodu trwającego w całej Europie kryzysu energetycznego, górnicy pracują w nadgodzinach i w weekendy, ale nie otrzymują za to należnego wynagrodzenia. Ponadto strona związkowa domaga się wzrostu średniego wynagrodzenia w PGG z obecnych 7829 zł do 8200 zł brutto.

Protestujący od 21 do 23 grudnia prowadzili ostrzegawczą akcję blokowania wysyłki węgla. Blokady dotyczyły wyłącznie węgla transportowanego do elektrowni. Sprzedaż surowca dla odbiorców indywidualnych odbywała się normalnie. Kolejną blokada prowadzono przed doby od 4 do 6 stycznia. Kolejną, tym razem bezterminową blokadę sztab protestacyjno-strajkowy z PGG zaplanował na 17 stycznia.

ny